جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر هی دی قوطی

هلو

۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۹,۰۰۰ تومان