جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اردبیل

پیتزا کسری (اردبیل)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا

کیک هات داگ

هات داگ، چیز ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
کیک هات داگ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا بندری

بندری ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا بندری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا ژامبون

کوکتل ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا ژامبون
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه کسری

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری

مینی

۵۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف , قارچ , پنیرپیتزا , فلفل دلمه
پیتزا کراکف

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

تکنفره

۹۸,۰۰۰ تومان

دونفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی تند

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیلی تند

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ

مینی

۵۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
همبرگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

مک دونالد

برگر معمولی ۲ عدد، بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۲ عدد
مک دونالد
۷۵,۰۰۰ تومان

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۴۷,۰۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۶۴,۰۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
برگر دستی
۵۶,۰۰۰ تومان

چیزبرگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیزبرگر دستی
۷۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس ساندویچ، کاهو
دوبل برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

غول برگر

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم، ژامبون، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو
غول برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف پنیری

نصف یک عدد کراکف پنیری ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری , کاهو , گوجه , خیارشور
ساندویچ بلغاری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ مرغ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ فلافل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون سرد
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ بندری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه ، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم، یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی، سوسیس، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی شکاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کودک

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی کودک
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پرسی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی پرسی
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی خلال شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا

۹,۰۰۰ تومان

کوکا

۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی کاسل شیشه ای

۳۲۰ میلی لیتر
نوشیدنی کاسل شیشه ای

شمس لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده

خوشگوار

۲۸,۰۰۰ تومان

آبعلی

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۷,۵۰۰ تومان

کوکا

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۱۶,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان