جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اردبیل

پیتزا کسری (اردبیل)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

مینی

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

خانواده

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

هات داگ سوخاری

هات داگ سوخاری , کاهو , گوجه , خیارشور
هات داگ سوخاری
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
برگر دستی
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه مرغ ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

مک دونالد

برگر معمولی ۲ عدد، بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۲ عدد
مک دونالد
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

چیزبرگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیزبرگر دستی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس ساندویچ، کاهو
دوبل برگر
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

غول برگر

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم، ژامبون، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو
غول برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری , کاهو , گوجه , خیارشور
ساندویچ بلغاری
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ مرغ
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ فلافل
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون سرد
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ بندری
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری , سیب زمینی سرخ کرده , قارچ سوخاری
فیله سوخاری

فیله سوخاری ۳ تیکه

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری ۵ تیکه

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری ۸ تیکه

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

یک نفره

۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری , سیب زمینی سرخ کرده
قارچ سوخاری
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کیک هات داگ

هات داگ، چیز ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
کیک هات داگ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا بندری

بندری ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا بندری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا ژامبون

کوکتل ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا ژامبون
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه کسری

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری

مینی

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف , قارچ , پنیرپیتزا , فلفل دلمه
پیتزا کراکف

مینی

۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

تکنفره

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دونفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

سوخاری

هات داگ سوخاری

هات داگ سوخاری , کاهو , گوجه , خیارشور
هات داگ سوخاری
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری , سیب زمینی سرخ کرده , قارچ سوخاری
فیله سوخاری

فیله سوخاری ۳ تیکه

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری ۵ تیکه

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری ۸ تیکه

۱۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری , سیب زمینی سرخ کرده
قارچ سوخاری
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا

کیک هات داگ

هات داگ، چیز ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
کیک هات داگ
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا بندری

بندری ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا بندری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا ژامبون

کوکتل ، چیز ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه
کیک پیتزا ژامبون
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه کسری

ژامبون مخلوط، گوشت ریش شده، سینه مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا ویژه کسری

مینی

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۶,۰۰۰ ۱۱۳,۴۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

سوسیس کراکف , قارچ , پنیرپیتزا , فلفل دلمه
پیتزا کراکف

مینی

۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

تکنفره

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دونفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کلاسیک

مینی

۱۰
۴۷,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا چیلی تند

ژامبون ، پپرونی ، هالوپینو ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کنجد ، فلفل دلمه ، زیتون ، سس مخصوص
پیتزا چیلی تند

مینی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

سینه مرغ ، گوشت ریش ریش شده ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
پیتزا گوشت و مرغ

مینی

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سینه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۷۸,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کنجد، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

مینی

۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

برگر

مک دونالد

برگر معمولی ۲ عدد، بلغاری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان ۲ عدد
مک دونالد
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
بــرگــر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چیــز بــرگــر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیــز بــرگــر
۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
برگر دستی
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

چیزبرگر دستی

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
چیزبرگر دستی
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس ساندویچ، کاهو
دوبل برگر
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

غول برگر

برگر دست ساز ۱۲۰ گرم، ژامبون، فیله مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو
غول برگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

رویال برگر

بــرگــر گوشت ۶۰% ، ژامبون ، قارچ ، پنیر پیتزا ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری , کاهو , گوجه , خیارشور
ساندویچ بلغاری
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ، قارچ، ، پنیر ، کاهو ، گوجه ، خیارشور
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

هات داگ، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات رویال
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ ریش ریش شده،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ مرغ
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۰
۳۸,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ فلافل
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون سرد
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۰
۳۳,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

سوسیس کوکتل،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ سوسیس کوکتل
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس،کاهو،گوجه،خیارشور
ساندویچ بندری
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۸۰% گوشت مفیدان ، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه ، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی شکاری

سیب زمینی، سوسیس، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی شکاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کودک

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی کودک
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پرسی

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی پرسی
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی خلال شده، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی، مرغ، ذرت، هویج، نخود فرنگی، سس
سالاد ماکارونی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم سفید، ژامبون، ذرت، شوید، هویج، نخود سبز، سس
سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی کاسل شیشه ای

۳۲۰ میلی لیتر
نوشیدنی کاسل شیشه ای

انگور قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد

۱۰,۰۰۰ تومان

شمس لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

شمس استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده

خوشگوار

۱۹,۰۰۰ تومان

آبعلی

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

کوکا

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۷,۰۰۰ تومان

کوکا

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۱۶,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان