نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر.۸۰گرم قارچ.گوجه کاهو خیارشور.سس مخصوص
قارچ برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیزقارچ برگر

همبرگر.قارچ وپنیر.کاهو گوجه خیارشور.سس مخصوص
چیزقارچ برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

همبرگر.۶۰گرم مرغ ریش شده.کاهو گوجه خیارشور.سس مخصوص
مرغ برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص فرنچ

همبرگر.قارچ و پنیر.۲لایه پنیر.مرغ.کاهو گوجه خیارشور
همبرگر مخصوص فرنچ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ماکارونی

ساندویچ ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب

ساندویچ جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست چیکن

ساندویچ رست چیکن
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

ساندویچ هات داگ ساده
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مارتا

کالباس مارتا، سس مخصوص
ساندویچ مارتا
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

خوراک سوسیس، سس مخصوص
ساندویچ مخصوص
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۵۰۰ تومان

هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ۶۰درصد.قارچ بلنچ و پنیر.سیب خلالی.کاهو گوجه خیارشور
هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص فرنچ

مواد خوراک سوسیس.همراه با قارچ و پنیر.سیب زمینی خلالی و۵۰گرم جوجه.کاهو گوجه خیارشور
ساندویچ مخصوص فرنچ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و پنیر

۱۵۰گرم قارچ.۱۰۰گرم پنیر پیتزا سیب خلالی.کاهو گوجه خیارشور
ساندویچ قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

فلاسیس

فلافل۵ قرص.خوراک سوسیس۷۰گرم.کاهو گوجه خیارشور
فلاسیس
۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی

نوشابه قوطی میراندا پرتقالی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میراندا پرتقالی

نوشابه بطری میراندا پرتقالی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا پرتقالی

نوشابه خانواده میراندا پرتقالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان