جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

مرغ کنتاکی (دو تکه)

۲ عدد مرغ کنتاکی سوخاری، سیب زمینی، نان، سس مخصوس
مرغ کنتاکی (دو تکه)

نرمال

۹۲,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس دودی تنوری، قارچ، گوجه، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا شیکاگو آمریکایی
۱۲۳,۵۰۰ تومان

فیله استریپس سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، نان، سس مخصوص
فیله استریپس سوخاری
۹۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژامبون آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا مخصوص ژامبون آمریکایی
۱۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه علاالدین آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، غنی شده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت رست بیف، ذرت، فلفل دلمه، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا...
پیتزا ویژه علاالدین آمریکایی
۱۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت کبابی، مرغ زعفرانی، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا ویژه گوشت و مرغ آمریکایی
۱۴۷,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، فیله گوشت رست بیف، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا فیلادلفیا آمریکایی
۱۶۲,۵۰۰ تومان

پیتزا بیف اسلایس آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس ویژه، برگر کبابی گریل شده، قارچ، گوجه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا بیف اسلایس آمریکایی
۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، فیله بوقلمون، قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا بوقلمون آمریکایی
۱۴۸,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت چرخ شده، قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی
۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت چرخ شده، فلفل تند، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکی آمریکایی
۱۲۷,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ جادویی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، فیله مرغ مخصوص، سس جادویی، قارچ، ذرت، گوجه، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا مرغ جادویی آمریکایی
۱۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، فلفل دلمه، قارچ، ذرت، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۰۴,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پپرونی مخصوص، قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۱۸,۵۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس دودی تنوری، قارچ، گوجه، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا شیکاگو آمریکایی
۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت، کالباس پپرونی، قارچ، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا ژامبی آمریکایی
۱۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ژامبون آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، گوجه، پنیر ترکیبی ویژه
پیتزا مخصوص ژامبون آمریکایی
۱۱۸,۵۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر
۷۸,۵۰۰ تومان

همبرگر دوبل

دو عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر دوبل
۱۱۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

دو عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر دوبل
۱۱۹,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ طعم دار شده ی تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

قارچ چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ طعم دار شده تنوری، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ چیز برگر
۸۳,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه (رویال)

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر تنوری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ویژه (رویال)
۱۰۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰% ویژه، چیپس خلال، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۹۰% ویژه تنوری شده با پنیر، چیپس خلال. سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۷۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

یک عدد فیله مرغ سوخاری شده، پنیر گودا، سبزیجات، کاهو، نان گرد
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۷۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت تنوری ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ تنوری ۹۰%، شده، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۸۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

یک عدد سوسیس کراکف مخصوص ۹۰%، چیپس خلال، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کراکف پنیری
۹۵,۵۰۰ تومان

فیله مرغ گریل

۲۰۰ گرم سینه مرغ زعفرانی گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور (پرسی و ساندویچ)
فیله مرغ گریل
۷۱,۵۰۰ تومان

سوخاری

مرغ کنتاکی (دو تکه)

۲ عدد مرغ کنتاکی سوخاری، سیب زمینی، نان، سس مخصوس
مرغ کنتاکی (دو تکه)

نرمال

۹۲,۵۰۰ تومان

مرغ کنتاکی (چهار تکه)

۴ عدد مرغ کنتاکی (سوخاری)، سیب زمینی، نان، سس مخصوس
مرغ کنتاکی (چهار تکه)

نرمال

۱۸۴,۵۰۰ تومان

فیله استریپس سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، نان، سس مخصوص
فیله استریپس سوخاری
۹۸,۵۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۸ تکه بال و بازو سوخاری همراه با سیب زمینی
بال مرغ سوخاری
۸۴,۵۰۰ تومان

ناگت مرغ سوخاری

۸ تکه ناگت مرغ، سیب زمینی
ناگت مرغ سوخاری
۶۸,۵۰۰ تومان

پیش غذا

سس مخصوص

دست ساز
سس مخصوص
۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو

جو، مرغ ریش ریش شده، هویج، سبزی
سوپ جو
۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیری
۸۱,۵۰۰ تومان

نان سیر و پنیر

۴ تکه نان باگتی ۷ سانتی متری، پنیر پیتزا آب شده
نان سیر و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده، (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۴۲,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد ماکارونی

اسپاگتی، ژامبون گوشت، خیارشور، ذرت
سالاد ماکارونی
۱۹,۵۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج
سالاد کلم
۱۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، کلم قرمز، هویج
سالاد فصل
۱۵,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۱,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان