نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، یک عدد نان لواش
چلو کباب برگ ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گ...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، یک عدد نان ...
چلو کباب وزیری مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی ک...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ...
چلو کباب کوبیده لقمه ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بی استخوان ممتاز

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، یک عدد ن...
چلو جوجه کباب بی استخوان ممتاز
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان شکاری ویژه

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، یک عدد نان لواش
چلو جوجه با استخوان شکاری ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه فیله لاری

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ طعم دار شده با ماست ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج،...
چلو جوجه فیله لاری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی ...
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص سرآشپز

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص سرآشپز
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده لقمه ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب وزیری مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان شکاری ویژه

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۷۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان شکاری ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان ممتاز

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب بی استخوان ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ ع...
خوراک کباب بختیاری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سس مخصوص، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ترشی کلم، سبزی خوردن، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۲۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سس مخصوص، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزی خوردن، نارنج
زرشک پلو با مرغ (ران)
۳۰,۰۰۰ تومان

استامبولی پلو

۴۰۰ گرم استامبولی پلو با برنج ایرانی، گوشت چرخ کرده، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، سبزی خوردن، نارنج
استامبولی پلو
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله،
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

خوراک ماهی کبابی شکم پر

یک کیلو ماهی قزل آلا کبابی پرشده با سبزیجات محلی، دورچین: خیارشور، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی کبابی شکم پر
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سرخ کرده شوریده

۵۰۰ گرم ماهی شوریده سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، نارنج
چلو ماهی سرخ کرده شوریده
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی شیر

۲۰۰ گرم ماهی، ۲۵۰ گرم خورشت قلیه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قلیه ماهی شیر
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شوریده کنجدی

۵۰۰ گرم ماهی شوریده سرخ شده، کنجد، دورچین: خیارشور، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی شوریده کنجدی
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

جو، هویج، جعفری، قارچ، سینه مرغ ریش ریش شده
سوپ جو
۹,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم، گوجه فرنگی، خیار، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، هویج، ذرت، زیتون، سس مخصوص
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

ماست دلال

۲۰۰ گرم ماست دلال
ماست دلال
۷,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۱۲۰ گرم ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل

۱۲۰ گرم ترشی فلفل
ترشی فلفل
۵,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

۱۲۰ گرم ترشی سیر
ترشی سیر
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۲۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور

۱۲۰ گرم زیتون شور
زیتون شور
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده  کوکا کولا
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۴,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

دوغ بطری محلی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان