جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف هشت پا (ایتالیایی)

فیله گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف هشت پا (ایتالیایی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو مرغ و قارچ (ایتالیایی)

فیله ریش شده مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا پولو مرغ و قارچ (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رولت مخصوص (ایتالیایی)

ژامبون ۹۰٪، پپرونی، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا رولت مخصوص (ایتالیایی)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مخصوص هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا چهار فصل مخصوص هشت پا (ایتالیایی)
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات مخصوص هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا سبزیجات مخصوص هشت پا (ایتالیایی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی مخصوص هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا مکزیکی مخصوص هشت پا (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا قارچ و پنیر (ایتالیایی)
۲۰,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا گوشت و مرغ هشت پا (ایتالیایی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مخصوص هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا پپرونی مخصوص هشت پا (ایتالیایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا فونگی هشت پا (ایتالیایی)
۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص خانواده (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا مخصوص خانواده (ایتالیایی)
۶۹,۵۰۰ تومان

پیتزا ورستل مخصوص هشت پا (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا ورستل مخصوص هشت پا (ایتالیایی)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس (ایتالیایی)

ایتالیایی
پیتزا سوسیس (ایتالیایی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سبزیجات مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا سبزیجات مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا مکزیکی مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا چهار فصل مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۳۶,۵۰۰ تومان

پیتزا رولت مخصوص (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا رولت مخصوص (آمریکایی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا گوشت و مرغ هشت پا (آمریکایی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا سوسیس و قارچ هشت پا (آمریکایی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا قارچ و پنیر مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۱۵,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا پپرونی مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا فونگی هشت پا (آمریکایی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا رست بیف هشت پا (آمریکایی)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا پولو هشت پا (آمریکایی)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ورستل مخصوص هشت پا (آمریکایی)

آمریکایی
پیتزا ورستل مخصوص هشت پا (آمریکایی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۱۵,۵۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری کوچک

کوچک
سیب زمینی پنیری کوچک
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری بزرگ

بزرگ
سیب زمینی پنیری بزرگ
۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی یونانی

یک نفره
سیب زمینی یونانی
۲۳,۵۰۰ تومان

اسنک مخصوص هشت پا

یک نفره
اسنک مخصوص هشت پا
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان