جست‌وجو در اسنپ‌فود

حلیم

حلیم (یک کیلو)

حلیم (یک کیلو)
۱۷,۰۰۰ تومان

حلیم (پرسی)

حلیم (پرسی)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

نان گوجه، مخلفات
خوراک کباب کوبیده
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

نان گوجه، مخلفات
خوراک جوجه کباب
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

خوراک کتف و بال کبابی
۱۱,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

بدون نان
کباب کوبیده (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

بدون نان
جوجه کباب (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

چهار عدد گوجه کامل
گوجه (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای

کوکا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

کوکا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی زالی

دوغ لیوانی زالی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

دوغ بطری محلی
۲,۰۰۰ تومان