جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود مکث ماندگار

پیتزا

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۴,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا عربی

پیتزا بعلبکی گوشت

پیتزا بعلبکی گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی مرغ

پیتزا بعلبکی مرغ
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بعلبکی مخلوط

پیتزا بعلبکی مخلوط
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی گوشت

پیتزا بیروتی گوشت
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی مخلوط

پیتزا بیروتی مخلوط
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیروتی مرغ

پیتزا بیروتی مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت عربی (مینی)

پیتزا گوشت عربی (مینی)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ عربی (مینی)

پیتزا مرغ عربی (مینی)
۱۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۴ تکه سینه مرغ کرسبی، سس سیر، سیب زمینی
فیله سوخاری
۲۵,۳۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

پیراشکی دجاج

پیراشکی دجاج
۱۲,۰۰۰ تومان

پیراشکی بحق

پیراشکی بحق
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ، سس سیر، سیب زمینی
قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد متبل

سالاد متبل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی ویژه

سالاد ماکارونی ویژه
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان