جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده معمولی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، ۷۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کباب...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۸۰ گرمی، ۷۰ گرم جوجه کباب نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نار...
چلو کباب لقمه نگین دار
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب زعفرانی

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۹,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۷۰ گرمی)

۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ حلزونی ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب حلزونی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت گوسفندی ۱۲۵ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۲۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب بختیاری
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ با گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب برگ مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص ایران ما

یک سیخ کباب دو رو میکس برگ و کوبیده و جوجه ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب میکس مخصوص ایران ما
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰ گرمی و یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل...
چلو کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

برنج ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
برنج ساده
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، ی...
خوراک کباب کوبیده معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۵ گرمی، ۷۰ گرم جوجه کباب نگینی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب...
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۸۰ گرمی، ۷۰ گرم جوجه کباب نگینی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک جوجه کباب

مخصوص (۲۰۰ گرمی)

۱۷,۰۰۰ تومان

ممتاز (۲۷۰ گرمی)

۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ حلزونی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف ن...
خوراک جوجه کباب حلزونی
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت گوسفندی ۱۲۵ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۲۵ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشو...
خوراک کباب بختیاری
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ با گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نا...
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص ایران ما

یک سیخ کباب دو رو میکس برگ و کوبیده و جوجه ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک ع...
خوراک کباب میکس مخصوص ایران ما
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰ گرمی و یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، کاهو، خیارشور...
خوراک کباب سلطانی
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک مرغ (سینه)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم سینه مرغ شنیسلی، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا شنیسلی، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک شنیسل ماهی
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین: کاهو، خیارشور، سیب زمینی سرخ شده، نارنج، یک عدد و نصف نان لواش
خوراک ماهیچه
۴۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۲۲,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو با مرغ (ران)
۲۵,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شیرین پلو با برنج ایرانی
شیرین پلو با مرغ (سینه)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت مسمی بادمجان

۵۰۰ گرم خورشت مسمی، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت مسمی بادمجان
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت مسمی بادمجان (اضافه)

۵۰۰ گرم خورشت مسمی، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان
خورشت مسمی بادمجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت کرفس

۵۰۰ گرم خورشت کرفس، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت کرفس
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (اضافه)

۵۰۰ گرم خورشت کرفس، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت کرفس (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۰۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۲۰۰ گرم سالاد فصل، کاهو، خیار، گوجه، هویج
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست ساده
ماست ساده
۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ترشی

۲۰۰ گرم ترشی مخلوط، گل کلم
ترشی
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۱,۷۰۰ تومان

اسپرایت

۱,۷۰۰ تومان

فانتا

۱,۷۰۰ تومان

میراندا

۱,۷۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

زیرو

۳,۵۰۰ تومان

میراندا

۳,۵۰۰ تومان

مکس

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۴,۵۰۰ تومان

فانتا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی بهنوش

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

مالشعیر خانواده بهنوش

۱.۵ لیتر
مالشعیر خانواده بهنوش

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی گدوک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی گدوک
۱,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ میلی لیتر
آب معدنی خانواده
۲,۰۰۰ تومان