جست‌وجو در اسنپ‌فود

بورک گوشت

بورک گوشت

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک گوشت
۲,۵۰۰ تومان

بورک رست بیف

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله رشته شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک رست بیف
۲,۵۰۰ تومان

بورک گوشت ترش

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله رشته شده، رب انار
بورک گوشت ترش
۳,۰۰۰ تومان

بورک یوبیف

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله رشته شده، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک یوبیف
۳,۰۰۰ تومان

بورک کباب

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، کباب تابه ای خانگی، پیاز جعفری
بورک کباب
۲,۵۰۰ تومان

بورک قفقازی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، پیاز، سبزیجات قفقازی
بورک قفقازی
۲,۵۰۰ تومان

بورک مکزیکی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله رشته شده، پنیر، سبزیجات، انواع فلفل
بورک مکزیکی
۲,۵۰۰ تومان

بورک موساکا

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، بادمجان، سبزیجات، پنیر
بورک موساکا
۲,۵۰۰ تومان

بورک زبان

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، زبان رشته شده، سبزیجات، پنیر
بورک زبان
۳,۰۰۰ تومان

بورک مرغ

بورک مرغ

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، سینه مرغ چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک مرغ
۲,۵۰۰ تومان

بورک مرغ و ترخون

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، پنیر، قارچ، سبزیجات
بورک مرغ و ترخون
۲,۵۰۰ تومان

بورک جوجه زعفرانی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، زعفران، پیاز، پنیر
بورک جوجه زعفرانی
۲,۵۰۰ تومان

بورک مرغ و ذرت

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، پنیر، ذرت، سبزیجات
بورک مرغ و ذرت
۲,۵۰۰ تومان

بورک مرغ ترش

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، رب انار، قوره، قارچ، سس مخصوص
بورک مرغ ترش
۲,۵۰۰ تومان

بورک مرغ مسما

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، آلو، قارچ، سس مخصوص
بورک مرغ مسما
۲,۵۰۰ تومان

بورک جوجه آتشی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، مرغ تکه شده، فلفل دلمه ای، پنیر، سبزیجات، سس مخصوص
بورک جوجه آتشی
۲,۵۰۰ تومان

بورک سبزیجات

بورک سیب زمینی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، سیب زمینی، پنیر، ادویه مخصوص
بورک سیب زمینی
۲,۵۰۰ تومان

بورک کوکو سبزی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، کوکو سبزی خانگی
بورک کوکو سبزی
۲,۵۰۰ تومان

بورک بادمجان

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، بادمجان، پیاز، ادویه مخصوص
بورک بادمجان
۲,۵۰۰ تومان

بورک اسفناج

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، اسفناج، پنیر، ادویه مخصوص
بورک اسفناج
۲,۵۰۰ تومان

بورک چیلی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، سس سبزیجات، پنیر، قارچ، ذرت، سیب زمینی
بورک چیلی
۲,۵۰۰ تومان

بورک راتاتویی

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، کدو، بادمجان، پنیر، سبزیجات
بورک راتاتویی
۲,۵۰۰ تومان

بورک ویژه

بورک پیتزایی ویژه

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
بورک پیتزایی ویژه
۵,۰۰۰ تومان

بورک گوشت ویژه

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک گوشت ویژه
۵,۰۰۰ تومان

بورک رست بیف ویژه

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله رشته شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک رست بیف ویژه
۵,۰۰۰ تومان

بورک قفقازی ویژه

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، پیاز، کلم برگ
بورک قفقازی ویژه
۵,۰۰۰ تومان

بورک مرغ ویژه

یک عدد نان لقمه ای ۱۴ سانتی‌متری، سینه مرغ چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک مرغ ویژه
۵,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره

بورک کاپوره سبزیجات

پوره سیب زمینی، قارچ، ذرت، سبزی معطر، پنیر
بورک کاپوره سبزیجات
۶,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره رست بیف

پوره سیب زمینی، گوشت گوساله رشته شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک کاپوره رست بیف
۶,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره پیتزایی

پوره سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
بورک کاپوره پیتزایی
۶,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره گوشت

پوره سیب زمینی، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک کاپوره گوشت
۶,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره مرغ

پوره سیب زمینی، سینه مرغ چرخ کرده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
بورک کاپوره مرغ
۶,۰۰۰ تومان

بورک کاپوره مرغ و ترخون

پوره سیب زمینی، مرغ تکه شده، پنیر، قارچ، سبزیجات
بورک کاپوره مرغ و ترخون
۶,۰۰۰ تومان

بورک فست فودی

بورک پیتزایی

ژامبون، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
بورک پیتزایی
۲,۵۰۰ تومان

بورک ژامبون گوشت

ژامبون گوشت، پنیر
بورک ژامبون گوشت
۲,۵۰۰ تومان

بورک ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، پنیر
بورک ژامبون مرغ
۲,۵۰۰ تومان

لازانیا لقمه ای

لازانیا گوشت

گوشت چرخ کرده، لازانیا، پنیر، سبزیجات
لازانیا گوشت
۶,۰۰۰ تومان

لازانیا مرغ

مرغ رشته شده، لازانیا، پنیر پیتزا، سبزیجات
لازانیا مرغ
۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم و سیر

سالاد کلم و سیر
سالاد کلم و سیر
۳,۵۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
سالاد سزار
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی تنوری بدون روغن، پنیر، ذرت، قارچ
سیب زمینی ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی تنوری بدون روغن، پنیر، ادویه مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی تنوری بدون روغن، ادویه مخصوص
سیب زمینی ساده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۱,۵۰۰ تومان

فانتا

۱,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱,۵۰۰ تومان

پپسی

۱,۵۰۰ تومان

میرندا

۱,۵۰۰ تومان

سون آپ

۱,۵۰۰ تومان

زیرو

۱,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

زیرو

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

زیرو

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱,۸۰۰ تومان

هلو

۱,۸۰۰ تومان

سیب

۱,۸۰۰ تومان

ساده

۱,۸۰۰ تومان

استوایی

۱,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳,۵۰۰ تومان