جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

۲۰۰ گرم هات داگ ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ

پنیر

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساده

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت،گوشتیران فلفل دلمه، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۱۲۰ گرم کوکتل ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ کوکتل

قارچ و پنیر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساده

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا الفردو گوشت (پیشنهاد سر اشپز)

خامه، سس مخصوص سراشپز پنه مخصوص، پاستا، گوشت رست بیف، قارچ، خامه، شیر پرچرب، روغن فیلادلفیا ارگانیک، ۴ مدل سس یک نفره مختلف، سالا...
پاستا الفردو گوشت (پیشنهاد سر اشپز)
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا الفردو مرغ

پنه مخصوص پاستا، سس مخصوص سر آشپز، فیله مرغ، پنیر پارمسان، قارچ، خامه، شیر پرچرب، روغن فیلادلفیا ارگانیک، ۴ مدل سس مختلف یک نفره،...
پاستا الفردو مرغ
۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص ایت

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،گوشتیران فیله مرغ، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص ایت

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،گوشتیران فیله مرغ، گوجه، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزا...
پیتزا چهار فصل

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت،گوشتیران فلفل دلمه، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، فیله مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا میکس

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله گوساله، فلفل دلمه ای، ذرت، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی هات

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، گوشتیران فلفل قرمز، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی هات

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی لایت

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس، پپرونی، گوشتیران فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی لایت

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، سبزی معطر، کنجد، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پیده گوشت

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، سبزی معطر، کنجد، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا پیده مرغ

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۴۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ،گوشتیران کنجد، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا کالزونه

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۰۶,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی گوشتیران، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سالامی

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۷ سانتیمتری)

۱۵۶,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، زیتون، پیاز، ذرت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر گودا، پنیر موزارلا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۵ سانتیمتری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتیمتری)

۲۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر رویال ایت (خانواده)

پیتزا سوپر رویال ایت (خانواده)
۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

نان باگت ۲۷ سانتیمتری (به جای خمیر)، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

نان باگت ۲۷ سانتیمتری (به جای خمیر)، ژامبون پپرونی،گوشتیران پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

نان باگت ۲۷ سانتیمتری (به جای خمیر)، گوشت راسته گوساله ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)

نان باگت ۲۷ سانتیمتری (به جای خمیر)، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا اسپشیال (ایتالیایی)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص ۹۰%

۱۸۰ گرم برگر گوشت ۹۰ %، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر مخصوص 90%
۹۲,۰۰۰ تومان

همبرگر ۶۰%

۱۸۰گرم برگر گوشت ۶۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
همبرگر 60%
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۶۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
دوبل برگر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
چیز برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۶۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
دوبل چیز برگر
۱۱۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه ایت

۳ عدد چیز برگر(۵۴۰ 'گرم)، پنیر پیتزا، دو لایه پنیر گودا
چیز برگر ویژه ایت
۱۳۵,۰۰۰ تومان

بیگ چیف برگر

۱۳۰ گرم سینه مرغ سوخاری، یک اسلایس ژامبون گوشت، پنیر گودا، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
بیگ چیف برگر
۱۰۳,۰۰۰ تومان

مک دونالد برگر

۳۶۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، یک اسلایس ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
مک دونالد برگر
۱۲۳,۰۰۰ تومان

سینه مرغ کبابی برگر

۱۳۰ گرم سبنه مرغ کبابی شده، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
سینه مرغ کبابی برگر
۱۰۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۸۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
قارچ برگر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۸۰ گرم برگر گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان برگر
چیز برگر با قارچ
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون تنوری با فیله سوخاری (پیشنهاد ما)

۴ ورق ژامبون ۹۰ درصد مرغ یا گوشت، ۲ تکه فیله سوخاری، قارچ و پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو
ساندویچ ژامبون تنوری با فیله سوخاری (پیشنهاد ما)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دورافیلد

۸۰-۱۰۰ گرم گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، یک اسلایس ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، کاهو، خیارشور، گوجه، پنیر گودا، پنیر موزارلا، نان گ...
ساندویچ دورافیلد
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ایت

۵۰ گرم گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، ۵۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، ۱۸۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نی...
ساندویچ ویژه ایت
۱۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی (تند)

۱۵۰-۱۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، فلفل قرمز، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ مکزیکی (تند)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰-۱۷۰ گرم گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ رست بیف
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی (تند)

۱۴۰-۱۵۰ گرم فیله مرغ، فلفل قرمز، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ یونانی (تند)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ کبابی

۱۴۰-۱۵۰ گرم سینه مرغ کبابی شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
ساندویچ سینه مرغ کبابی
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۴۰-۱۵۰ گرم فیله مرغ کبابی شده، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۱۸۰-۲۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری شده، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۴۰-۱۵۰ گرم سینه مرغ آب پز، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۲۰۰ گرم هات داگ ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ

ساده

۹۴,۰۰۰ تومان

پنیر

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

۲۰۰ گرم هات داگ ۹۰% گوشت، یک اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ رویال
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ بندری
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

۱۲۰ گرم سوسیس بلغاری، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ بلغاری

ساده

۹۱,۰۰۰ تومان

پنیر

۱۰۴,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۱۲۰ گرم کوکتل ۹۰% گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ کوکتل

ساده

۹۶,۰۰۰ تومان

پنیر

۱۰۲,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۴ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ ژامبون تنوری

گوشت

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مرغ

۱۰۷,۰۰۰ تومان

میکس (گوشت و مرغ)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت نیم متری
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول ایت

رست بیف، مرغ، هات داگ، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه، خیار شور نیم متری
ساندویچ غول ایت
۱۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰ درصد، هات داگ، قارچ، پنیر فراوان، کاهو، گوجه، خیارشور نیم متری
ساندویچ بمب ژامبون تنوری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری توپولوف

بندری، قارچ و پنیر فراوان، کاهو، گوجه، خیارشور نیم متری
ساندویچ بندری توپولوف
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب ژامبون (سرد)

ژامبون مرغ و گوشت ۹۰ نیم متری
ساندویچ بمب ژامبون (سرد)
۱۵۱,۰۰۰ تومان

سوخاری

سبد سوخاری

۲ تکه بال مرغ سوخاری، ۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، ۲ تکه ناگت میگو سوخاری، ۲-۳ عدد قارچ سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی ...
سبد سوخاری
۲۱۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری

۶ عدد بال مرغ سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
بال مرغ سوخاری
۹۷,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۹ تکه ناگت میگو سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، دو سوم نان باگت سالاد کلم سس مخصوص
میگو سوخاری
۱۱۲,۰۰۰ تومان

فیله استریپس دو تکه

۲ تکه فیله مرغ، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
فیله استریپس دو تکه
۱۱۳,۰۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله مرغ، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
فیله استریپس چهار تکه
۱۲۳,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه

۲ تکه مرغ سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
مرغ سوخاری دو تکه
۱۱۶,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

۳ تکه مرغ سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
مرغ سوخاری سه تکه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

۵ تکه مرغ سوخاری، ۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم ۶۰ گرمی، سس مخصوص، ، نان مک دونالدی سالاد کلم سس مخصوص
مرغ سوخاری پنج تکه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۱۲ تکه

۱۲ تکه ران و سینه و سر ران و سر سینه، ۲ پرس سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ، نان مک دونالدی سس مخصوص
مرغ سوخاری 12 تکه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با فیله سو خاری

کاهو، گوجه گیلاسی، پنیر، نان تست، زیتون اسلایس، ذرت، فیله سوخاری، سس مخصوص جداگانه
سالاد سزار با فیله سو خاری
۹۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

۶۰ گرم، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۵ حلقه پیاز سوخاری
پیاز سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

چیپس با قارچ و پنیر

چیپس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
چیپس با قارچ و پنیر
۸۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۹۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۰۰-۱۲۰ سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ شده
۶۲,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتیمتری، سیر تازه رنده شده، پنیر پیتزا
نان سیر
۸۳,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

لیموناد قوطی

۱ لیتری
لیموناد قوطی
۱۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان