جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

کبابی و حلیمی سید مهدی گلپایگانی

پر‌طرفدارها

حلیم معجون مخصوص بوقلمون

گوشت گوسفند ریش ریش شده، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، شکر، دارچین
حلیم معجون مخصوص بوقلمون

یک کیلو گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

حلیم ۱.۵کیلوگرم

۱۰۱,۰۰۰ تومان

حلیم ۱.۸ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۲.۳۰۰

۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب معمولی

شامل ۲سیخ کوبیده ۱۱۰گرمی,۳۵۰گرم برنج, گوجه ,پیاز و نارنج
چلو کباب معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص

شامل۲سیخ کباب کوبیده ۱۳۰گرمی ۳۵۰گرم برنج ,گوجه, پیاز ونارنج
چلو کباب مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص تک سیخ

شامل یک سیخ کوبیده ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم، برنج، گوجه، پیاز، نارنج
چلو کوبیده مخصوص تک سیخ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه

۱سیخ کوبیده ۱۶۰ گرمی, ۳۵۰ گرم برنج گوجه, پیاز و نارنج
چلو کباب کوبیده لقمه
۹۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی

شامل ۱سیخ کوبیده ۱۶۰ گرمی زعفرانی ۳۵۰ گرم برنج ,گوجه, پیاز ونارنج
چلو کباب کوبیده لقمه زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده ممتاز

شامل ۲ سیخ کوبیده ۲۰۰ گرمی, ۳۵۰ گرم برنج, گوجه, پیاز و نارنج
چلو کوبیده ممتاز
۱۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز یک سیخ

شامل ۱سیخ کوبیده ۲۰۰گرمی ,۳۵۰ گرم برنج ,گوجه ,پیاز و نارنج
چلو کباب کوبیده ممتاز یک سیخ
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

۱ سیخ جوجه ۲۰۰ گرمی,۱ سیخ کوبیده ۱۱۰ گرمی ,۳۵۰ گرم برنج, گوجه, پیاز و نارنج
چلو کباب میکس مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱سیخ جوجه ۱۷۰ گرمی, ۳۵۰ گرم برنج گوجه, پیاز ونارنج
 چلو جوجه کباب معمولی
۸۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱سیخ جوجه ۲۳۰گرم, ۳۵۰ گرم برنج گوجه ,پیاز ونارنج
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۱سیخ جوجه ۳۰۰گرمی ,۳۵۰ گرم برنج گوجه, پیاز ونارنج
 چلو جوجه کباب ممتاز
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده پرسنلی

شامل ۲ سیخ کوبیده جمعا ۱۵۰ گرم, ۳۵۰ گرم برنج ,گوجه, پیاز ونارنج
چلو کباب کوبیده پرسنلی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب پرسنلی

شامل یک سیخ جوجه ۱۶۰گرم ۳۵۰ گرم برنج, گوجه, پیاز ونارنج
چلو جوجه کباب پرسنلی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس پرسنلی

شامل یک سیخ جوجه ۱۵۰ گرم, یک سیخ کوبیده ۷۰ گرم, گوجه, پیاز، نارنج
چلو کباب میکس پرسنلی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۶۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز،نان، یک عدد نان سنگک
خوراک کباب لقمه (دو سیخ)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۶۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب لقمه (یک سیخ)
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۵۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز، یک عدد نان سنگک
خوراک کباب لقمه زعفرانی (دو سیخ)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۵۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۱۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز،نارنج، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۷۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۱۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۳۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز، نارنج،نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۹۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۳۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۲۰۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز،نان، یک عدد نان سنگک
خوراک کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده ممتاز (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب کوبیده ممتاز (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۳۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز، نارنج ،نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده زعفرانی (دو سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۳۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز،نارنج، ...
خوراک کباب میکس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کباب میکس (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفند ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، بدون دورچین و نان
کباب میکس (یک سیخ)
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۳۰ گرمی، دورچین: ۲ تکه گوجه کبابی، پیاز، نصف نان سنگک
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۷۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی
 جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی۴ تیکه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم معجون مخصوص بوقلمون

گوشت گوسفند ریش ریش شده، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، شکر، دارچین
حلیم معجون مخصوص بوقلمون

یک کیلو گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

حلیم ۱.۵کیلوگرم

۱۰۱,۰۰۰ تومان

حلیم ۱.۸ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

۲.۳۰۰

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

۸۰ گرم، شرکتی
زیتون پرورده
۱۱,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم، شرکتی
ماست موسیر
۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان