نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

برنج هندی
چلو کباب کوبیده
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

برنج هندی
چلو جوجه کباب
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

برنج هندی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

برنج هندی
چلو کباب میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

برنج هندی
چلو جوجه کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی

برنج هندی
چلو جوجه کباب فسنجانی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماسالا

برنج هندی
چلو جوجه کباب ماسالا
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو ساده

برنج هندی
چلو ساده
۴,۰۰۰ تومان

چلو ساده (یک کیلو)

برنج هندی
چلو ساده (یک کیلو)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)

سه سیخ
خوراک کباب کوبیده مخصوص (سه سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (سه سیخ)

سه سیخ
خوراک کباب کوبیده معمولی (سه سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

یک سیخ
کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

مخصوص
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

معمولی
خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص

با استخوان مخصوص
خوراک جوجه کباب با استخوان مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان معمولی

با استخوان معمولی
خوراک جوجه کباب با استخوان معمولی
رایگان

خوراک کباب میکس مخصوص

مخصوص
خوراک کباب میکس مخصوص
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

معمولی
خوراک کباب میکس معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

بدون برنج
خوراک جوجه کباب ترش
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

بدون برنج
خوراک جوجه کباب فسنجانی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماسالا

بدون برنج
خوراک جوجه کباب ماسالا
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

بدون برنج
خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

برنج هندی
چلو مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

اضافه
خورشت سبزی (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت سبزی (یک کیلو)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

اضافه
خورشت قیمه (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (یک کیلو)

یک کیلو
خورشت قیمه (یک کیلو)
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

خورشت ماست

یک نفره
خورشت ماست
۱۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

زیتون شور

یک نفره
زیتون شور
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی جوجو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی جوجو

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

انگور

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده جوجو

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده جوجو

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

انگور

۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری زرناب

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زرناب
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زرناب

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده زرناب
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان