نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو سبزی

چلو سبزی
۷,۵۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۷,۰۰۰ تومان

کته

کته
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)

جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

خوراک مرغ (سینه)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

خوراک مرغ (ران)
۹,۰۰۰ تومان

خوراک شکم پر با مرغ (سینه)

خوراک شکم پر با مرغ (سینه)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک شکم پر با مرغ (ران)

خوراک شکم پر با مرغ (ران)
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجانو

اکبر جوجه
خوراک جوجانو
۱۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

گوجه کبابی
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (سینه)

زرشک پلو با مرغ (سینه)
۱۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۷,۰۰۰ تومان

کشمش پلو با مرغ (سینه)

کشمش پلو با مرغ (سینه)
۱۴,۰۰۰ تومان

کشمش پلو با مرغ (ران)

کشمش پلو با مرغ (ران)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجانو

چلو اکبر جوجه
چلو جوجانو
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو مرغ شکم پر (سینه)

چلو مرغ شکم پر (سینه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ شکم پر (ران)

چلو مرغ شکم پر (ران)
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت مرغ غوره بادمجان

چلو خورشت مرغ غوره بادمجان
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ غوره بادمجان (اضافه)

خورشت مرغ غوره بادمجان (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت مسمای شکم پر

خورشت مسمای شکم پر
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ آلو سیب زمینی (سینه)

چلو خورشت مرغ آلو سیب زمینی (سینه)
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ آلو سیب زمینی (ران)

چلو خورشت مرغ آلو سیب زمینی (ران)
۲۴,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (اضافه)

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (سینه)

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (سینه)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (ران)

خورشت مرغ آلو سیب زمینی (ران)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ فسنجان

چلو خورشت مرغ فسنجان
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ فسنجان (اضافه)

خورشت مرغ فسنجان (اضافه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت مسمای آلو سیب زمینی

خورشت مسمای آلو سیب زمینی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان با مرغ (سینه)

چلو خورشت بادمجان با مرغ (سینه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان با مرغ (ران)

چلو خورشت بادمجان با مرغ (ران)
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان با مرغ (سینه)

خورشت بادمجان با مرغ (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان با مرغ (ران)

خورشت بادمجان با مرغ (ران)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ (سینه)

چلو خورشت فسنجان با مرغ (سینه)
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)

چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (سینه)

خورشت فسنجان با مرغ (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (ران)

خورشت فسنجان با مرغ (ران)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت مسمای فسنجان

خورشت مسمای فسنجان
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت مسمای بادمجان

خورشت مسمای بادمجان
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۹,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۶,۰۰۰ تومان

آش رشته

آش رشته
۵,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ماست دلال

ماست دلال
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۴,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لینر
دوغ  خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لینر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان