نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

سینی ویژه سرآشپز (با چلو)

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب بختیاری، یک سیخ کباب نگین دار، یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده، سه پرس چلو، دورچین
سینی ویژه سرآشپز (با چلو)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

چلو کباب سلطانی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (۱۵۰ گرمی)

۱۵۰ گرم
چلو کباب کوبیده معمولی (150 گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۵۰ گرم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی (۱۹۰ گرمی)

۱۹۰ گرم
چلو جوجه کباب معمولی (190 گرمی)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی

۲۵۰ گرم
چلو جوجه کباب مخصوص زعفرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده یک سیخ (۱۰۰ گرمی)

چلو کباب کوبیده یک سیخ (100 گرمی)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (۱۳۰ گرمی)

چلو جوجه کباب (130 گرمی)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

برنج کته ای

برنج کته ای
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

سینی ویژه سرآشپز (بدون چلو)

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب بختیاری، یک سیخ کباب نگین دار، یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده، دورچین
سینی ویژه سرآشپز (بدون چلو)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ۱۹۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ ۱۹۰ گرمی
جوجه کباب 190 گرمی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۴,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ ۱۰۰ گرمی
کباب کوبیده 100 گرمی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده ۱۵۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ ۱۵۰ گرمی
کباب کوبیده 150 گرمی (یک سیخ)
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

خوراک کباب سلطانی مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (۲ سیخ)

۲ سیخ ۱۵۰ گرم
خوراک کباب کوبیده مخصوص (2 سیخ)
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (۱ سیخ)

۱ سیخ ۱۵۰ گرم
خوراک کباب کوبیده معمولی (1 سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار مخصوص

خوراک کباب نگین دار مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص زعفرانی

خوراک جوجه کباب مخصوص زعفرانی
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۲۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه ایرونی

خوراک مرغ ویژه ایرونی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا ویژه ایرونی

خوراک ماهی قزل آلا ویژه ایرونی
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

خوراک ماهیچه گوسفندی
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

خوراک گوشت گوسفندی
۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

هشت عدد
خوراک بال کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزاقاسمی

میرزاقاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو ماهیچه گوسفندی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

چلو گوشت گوسفندی
۶۰,۰۰۰ تومان

ته چین گرمساری ویژه

ته چین گرمساری ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا ویژه

چلو ماهی قزل آلا ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

چیپس با ماست موسیر

چیپس با ماست موسیر
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان