جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سوپر ویژه

ژامبون، کوکتل پنیری، گوشت ، قارچ، پنیرپیتزا، ذرت، فلفل دلمه، گوجه
پیتزا سوپر ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سوپر ویژه

پیتزا مخصوص سوپر ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط سوپر ویژه

پیتزا مخلوط سوپر ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت، ظرف یکبار مصرف
برگر معمولی

گوشت ۴۰ درصد

۳۰,۰۰۰ تومان

گوشت ۶۰ درصد

۶۰,۰۰۰ تومان

برگر دستی (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
برگر دستی (نان باگت)

۷۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر معمولی با قارچ و پنیر

یک عدد برگر شرکتی ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
برگر معمولی با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر دستی با قارچ و پنیر (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
برگر دستی با قارچ و پنیر (نان باگت)

۷۰ درصد

۸۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی ۷۰ درصد (نان باگت)

یک عدد برگر مخصوص مجموعه ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
چیز برگر دستی 70 درصد (نان باگت)
۷۵,۰۰۰ تومان

غول برگر معمولی

۲ عدد برگر ۶۰%، ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
غول برگر معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

هام برگر (نان باگت)

برگر دستی مخصوص مجموعه، ژامبون ، قارچ ، پنیر
هام برگر (نان باگت)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (گرم)

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی

گوشت ۴۰ درصد

۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ۷۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل 70 درصد

ممتاز

۷۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی ۸۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل دودی ۸۰ درصد
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری ۷۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری ۷۰ درصد
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

گوشت ۵۰ درصد

۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت ۷۰ درصد

۶۵,۰۰۰ تومان

گوشت ۸۰ درصد

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۷۰ درصد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر ۶۰ درصد

سوسیس، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی با قارچ و پنیر 60 درصد
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (۲۰۰ گرم)

خوراک بندری، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری (۲۰۰ گرم)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۷۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۷۰ درصد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۸۰ درصد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

فلافل، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل

۵ قرص

۳۰,۰۰۰ تومان

۶ قرص

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر فلافل

فلافل، ژامبون مرغ ۶۰%، قارچ، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوپر فلافل

۶ قرص

۹۰,۰۰۰ تومان

۴ قرص

۸۰,۰۰۰ تومان

منوی پرسی

بندری بمبی (پرسی)

بندری بمبی (پرسی)

۶۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

فلافل پرسی

فلافل پرسی

۳ قرص

۱۲,۰۰۰ تومان

۵ قرص

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰ قرص

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ کره کباب

برگر دستی مخصوص مجموعه، ادویه کباب، گوجه فرنگی سرخ شده، کره ، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کره کباب

۶۰ درصد

۹۰,۰۰۰ تومان

۷۰ درصد

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری بمبی ۱ کیلوگرم

ساندویچ بندری بمبی ۱ کیلوگرم
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بمبی

دو عدد هات داگ، ژامبون ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ بمبی

۴۰ درصد

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۷۰ درصد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

همبرگر دست ساز، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، گوجه سرخ شده، پنیر پیتزا،آویشن
ساندویچ پیتزا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون گوشت

۶۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۷۰ درصد

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری (نان باگت)

۸۰ درصد

۷۰,۰۰۰ تومان

۹۰ درصد

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ ژامبون مرغ

۶۰ درصد

۶۵,۰۰۰ تومان

۷۰ درصد

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ۸۰ درصد (نان باگت)

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ ۸۰ درصد (نان باگت)
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

۱۲۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ۳۰%

نان لواش
ساندویچ کالباس خشک ۳۰%
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ممتاز ۶۰%

ژامبون، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، نان لواش
ساندویچ کالباس خشک ممتاز 60%

۱۲۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی بزرگ
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ وپنیر، کالباس تنوری
سیب زمینی ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، ژامبون
سیب زمینی سوپر ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان