جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

دیزی

دیزی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

دورچین
خوراک جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی

دورچین
بال و کتف کبابی
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

نوشابه قوطی میراندا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

نوشابه قوطی سون آپ
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای آلیس

دلستر شیشه ای آلیس
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای پاریس

دلستر شیشه ای پاریس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی دامداران

دوغ لیوانی دامداران
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی پاکبان

دوغ لیوانی پاکبان
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی آلیس

دوغ لیوانی آلیس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ محلی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی متوسط

دوغ محلی متوسط
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک سورپرایز

آب معدنی کوچک سورپرایز
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک نپتون

آب معدنی کوچک نپتون
۲,۰۰۰ تومان