جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی، نارنج، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی، نارنج، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

۱۳۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی، نارنج، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲ سیخ جوجه کباب ۱۳۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی، نارنج، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، نارنج، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱۳۰ گرم جوجه کباب، نارنج، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ، نارنج، گوجه کبابی، نان لواش
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی، نان بربری، پیاز، گوجه، خیارشور
میرزا قاسمی
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۶۵۰ گرم مرغ، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۲۸,۰۰۰ تومان

کته گوشت زعفرانی

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
کته گوشت زعفرانی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۳۵۰ گرم ماهی قزل آلای سرخ شده، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

عدس پلو

گوشت چرخ شده، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی
عدس پلو
۱۵,۰۰۰ تومان

کته زعفرانی قالبی

کته زعفرانی قالبی
۸,۰۰۰ تومان

غذای اقتصادی

چلو کباب کوبیده اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی
چلو کباب کوبیده اقتصادی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص اقتصادی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی
چلو کباب کوبیده مخصوص اقتصادی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ۱۳۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب اقتصادی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ۲۶۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب مخصوص اقتصادی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی اقتصادی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قیمه بادمجان اقتصادی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قیمه سیب زمینی اقتصادی
۱۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی، ران مرغ
زرشک پلو با مرغ اقتصادی
۱۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ اقتصادی

باقالی پلو با مرغ اقتصادی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کره اقتصادی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج هندی
چلو کره اقتصادی
۳,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه نثار

چلو خورشت قیمه نثار
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰-۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ۳ تکه گوشت ۵۰ گرم، ۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل خانگی

سالاد فصل خانگی
۴,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی خانگی

سالاد شیرازی خانگی
۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن خانگی

سبزی خوردن خانگی
۴,۰۰۰ تومان

ماست و خیار شرکتی

ماست و خیار شرکتی
۴,۰۰۰ تومان

ماست چکیده شرکتی

ماست چکیده شرکتی
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور محلی

زیتون شور محلی
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی محلی

سیر ترشی محلی
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط محلی

ترشی مخلوط محلی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی
۳,۰۰۰ تومان

هی دی خانواده

۱ لیتر
هی دی خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان