جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ (مغز ران گوساله)

پیتزا گوشت و قارچ (مغز ران گوساله)
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (سینه)

پیتزا مرغ و قارچ (سینه)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۹,۷۰۰ تومان

کیک پیتزا

کیک پیتزا مخصوص

کیک پیتزا مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا گوشت

گوشت گوساله
کیک پیتزا گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا مرغ

کیک پیتزا مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا مخلوط

کیک پیتزا مخلوط
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ساندویچ پیتزا مخصوص زود فود

ساندویچ پیتزا مخصوص زود فود
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا گوشت (گوساله)

ساندویچ پیتزا گوشت (گوساله)
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا مرغ (سینه)

ساندویچ پیتزا مرغ (سینه)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا مخلوط

ساندویچ پیتزا مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

فینگر فود

فینگر فود مخصوص

فینگر فود مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

فینگر فود مرغ (سینه)

فینگر فود مرغ (سینه)
۸,۰۰۰ تومان

فینگر فود گوشت (گوساله)

فینگر فود گوشت (گوساله)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ ژامبون و پنیر

سیب زمینی با قارچ ژامبون و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری

هلو

۳,۵۰۰ تومان

سیب

۳,۵۰۰ تومان

انگور

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

هلو

۷,۰۰۰ تومان

سیب

۷,۰۰۰ تومان

انگور

۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان