نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده، پنیر، مرغ تکه ای،
پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، سس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۵
۴۳,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت هات داگ مجاری
ساندویچ هات داگ ویژه
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده، پنیر، مرغ تکه ای،
پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زبان
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ مجاری ۸۰ %، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت هات داگ مجاری
ساندویچ هات داگ ویژه
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ تنوری (۹۰ درصد)

ژامبون ۹۰% تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ تنوری (90 درصد)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کوکتل پنیر

کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه کوکتل پنیر
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ و مغز

مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مرغ و مغز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

مغز، زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مغز و زبان
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز

مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مغز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه یونانی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه بندری

قارچ، پنیر، بندری
ساندویچ ویژه بندری
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی حرفه ای پرسی

سیب زمینی، برگر گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
سیب زمینی حرفه ای پرسی

(دو نفره)

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

(یک نفره)

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
سیب زمینی

هایپر (دو نفره)

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

سوپر (یک نفره)

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)
۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه استیک

استیک، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه استیک
۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، سس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۵
۴۳,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰ تومان

همبرگر (۹۰%)

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر (90%)
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

۲۶۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر ویژه
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

چیز برگر ویژه

۱۳۰ گرم برگر گوشت، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر ویژه
۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

برگر ویژه کباب

۱۳۰ گرم برگر گوشت، ادویه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ویژه کباب
۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال استیک

استیک، قارچ، پنیر، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه رویال استیک
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه پالرمو

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، زبان، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه پالرمو
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیکلاس

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، ژامبون، فیله مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه نیکلاس
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ ویژه املیانو

مغز، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه املیانو
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ ویژه چگوارا

هات داگ، ژامبون، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه چگوارا
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کالزون

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه کالزون
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ غول اژدر

هات داگ مجاری استیک فیله مرغ ژامبون قارچ پنیر
ساندویچ غول اژدر
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زاپاتا

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

سالاد اندونزی (یک نفره)

کلم ذرت هویج سس کالباس
سالاد اندونزی (یک نفره)
۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده، پنیر، مرغ تکه ای،
پیتزا ویژه زاپاتا (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، ژامبون گوشت و مرغ، سس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۵
۴۳,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، مرغ تکه ای، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، مرغ تکه ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ (آمریکایی)
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر، سس، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی‌متری، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، ذرت، قارچ، پنیر
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر ویژه

۲۶۰ گرم برگر گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
دوبل برگر ویژه
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

چیز برگر ویژه

۱۳۰ گرم برگر گوشت، ۲ اسلایس پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر ویژه
۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

همبرگر (۹۰%)

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر (90%)
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

برگر ویژه کباب

۱۳۰ گرم برگر گوشت، ادویه، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
برگر ویژه کباب
۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ حرفه ای

ساندویچ ویژه پالرمو

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، زبان، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه پالرمو
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه نیکلاس

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، ژامبون، فیله مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه نیکلاس
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ ویژه املیانو

مغز، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه املیانو
۵
۵۳,۰۰۰ ۵۰,۳۵۰ تومان

ساندویچ ویژه چگوارا

هات داگ، ژامبون، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه چگوارا
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کالزون

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت،
ساندویچ ویژه کالزون
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ غول اژدر

هات داگ مجاری استیک فیله مرغ ژامبون قارچ پنیر
ساندویچ غول اژدر
۵
۷۲,۰۰۰ ۶۸,۴۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه زاپاتا

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زاپاتا
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال استیک

استیک، قارچ، پنیر، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه رویال استیک
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه استیک

استیک، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه استیک
۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

ساندویچ ویژه یونانی

۱۳۰ گرم برگر گوشت ۹۰%، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه یونانی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فیله مرغ

فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه فیله مرغ
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ مجاری ۸۰ %، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ ۸۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت هات داگ مجاری
ساندویچ هات داگ ویژه
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ تنوری (۹۰ درصد)

ژامبون ۹۰% تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه ژامبون گوشت و مرغ تنوری (90 درصد)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ ویژه کوکتل پنیر

کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه کوکتل پنیر
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

ساندویچ ویژه مرغ و مغز

مرغ، مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مرغ و مغز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز و زبان

مغز، زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مغز و زبان
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه زبان

زبان، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه زبان
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه مغز

مغز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه مغز
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ ویژه بندری

قارچ، پنیر، بندری
ساندویچ ویژه بندری
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)

ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ (سرد)
۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی حرفه ای پرسی

سیب زمینی، برگر گوشت، فیله مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
سیب زمینی حرفه ای پرسی

(دو نفره)

۵
۶۳,۰۰۰ ۵۹,۸۵۰ تومان

(یک نفره)

۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
سیب زمینی

هایپر (دو نفره)

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

سوپر (یک نفره)

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)

سیب زمینی سرخ شده (بزرگ)
۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

سالاد اندونزی (یک نفره)

کلم ذرت هویج سس کالباس
سالاد اندونزی (یک نفره)
۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان