جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی

چلو کباب برگ ممتاز گوسفندی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

چلو کباب برگ گوساله
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ ممتاز

خوراک کباب برگ ممتاز
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ گوساله

خوراک کباب برگ گوساله
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

خوراک مرغ (ران)
۱۶,۰۰۰ تومان

کباب برگ (یک سیخ)

کباب برگ (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (یک سیخ)

کباب لقمه (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

مرغ (اضافه)

بدون دورچین
مرغ (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای روز

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

چلو مرغ (ران)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

گوجه (یک سیخ)

گوجه (یک سیخ)
۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان