جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب بختیاری

۱۱۰ گرم گوشت گوساله، ۱۱۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز گوسفندی

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی ممتاز گوسفندی
۶۲,۰۰۰ تومان

چلوکباب قفقازی

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و گوشت راسته، فلفل دلمه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب قفقازی
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتازگوسفندی

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ ممتازگوسفندی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی مخصوص

۱۸۰ گرم گوشت گوساله ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب سلطانی مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۶۰ گرم گوشت گوسفند و گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۱۵۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک بدون استخوان

۲۰۰ گرم گوشت بدون استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب شیشلیک بدون استخوان
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۱۰ گرم سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۵۰ گرم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۳۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب چنجه

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب چنجه
۷۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب شیشلیک با استخوان

چلوکباب شیشلیک با استخوان
۸۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب ممتاز فیله

۲۰۰ گرم فیله مرغ ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب ممتاز فیله
۲۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب ویژه (ران بدون استخوان )

۲۵۰ گرم ران بدون استخوان ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب ویژه (ران بدون استخوان )
۲۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده سنتی

دو سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلوکباب کوبیده سنتی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی ممتاز

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب سلطانی ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۱۵۰ گرم گوشت گوسفندی، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب برگ ممتاز
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، سیب زمینی، هویج
خوراک مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز فیله

خوراک جوجه کباب ممتاز فیله
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۱۸۰ گرم راسته گوساله، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب برگ مخصوص
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۱۰ گرم گوشت گوساله، ۱۱۰ گرم جوجه کباب، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب بختیاری
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

همراه با دورچین
خوراک کباب لقمه
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

همراه با دورچین
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

همراه با دورچین
خوراک کباب میکس
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک بدون استخوان

۲۰۰ گرم گوشت بدون استخوان، لیمو ترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب شیشلیک بدون استخوان
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک گردن گوسفندی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۲۵۰ گرم مخلوط جوجه کباب و گوشت راسته به همراه فلفل دلمه، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک کباب قفقازی
۶۲,۰۰۰ تومان

خوراک چنچه

۲۲۰ گرم گوشت گوسفندی ، لیموترش، ترشی کلم، خیارشور، جعفری
خوراک چنچه
۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک شیشلیک با استخوان

خوراک شیشلیک با استخوان
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده ممتاز

خوراک کوبیده ممتاز
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده سنتی

خوراک کوبیده سنتی
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه ران بدون استخوان

خوراک جوجه کباب ویژه ران بدون استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با ران مرغ سرخ شده

ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۶۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، ۳۵۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۷۸,۰۰۰ تومان

ته چین ماهیچه گوسفندی

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفند، ۳۵۰ گرم ته چین
ته چین ماهیچه گوسفندی
۸۰,۰۰۰ تومان

ته چین گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم گردن گوسفند، ۳۵۰ گرم ته چین
ته چین گردن گوسفندی
۶۷,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

مرغ، ته چین
ته چین مرغ
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

باقلاپلو با گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم باقالی پلو
باقلاپلو با گوشت گوسفندی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلوگوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوگوشت گوسفندی
۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سس پز

ران یا سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سس پز
۲۰,۰۰۰ تومان

باقلاپلو با ران مرغ سرخ شده

ران مرغ -۳۵۰ گرم برنج باقلاپلو
باقلاپلو با ران مرغ سرخ شده
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ران مرغ سرخ شده
چلو مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت قورمه سبزی (اضافه)
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی اضافه

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
خورشت قورمه سبزی اضافه
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی اضافه

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
خورشت قیمه سیب زمینی اضافه
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان اضافه

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
خورشت قیمه بادمجان اضافه
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت فسنجان (اضافه)
چلو خورشت فسنجان
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان اضافه

خورشت فسنجان (اضافه)
خورشت فسنجان اضافه
۲۶,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل آلا
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا، ۳۵۰ گرم سبزی پلو
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

ماست و خیار
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر سنتی

ماست موسیر سنتی
۴,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۷,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

زیتون ساده
۵,۰۰۰ تومان

سوپ بزرگ

سوپ بزرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

خیارشور

خیارشور
۳,۰۰۰ تومان

سوپ جو

سوپ جو
۶,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، خیارشور، هویج، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی، سس فرانسوی، کالباس، ادویه مخصوص
سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مشهدی (آب گوجه )

ترشی مشهدی (آب گوجه )
۵,۰۰۰ تومان

سس

فرانسوی-کچاپ
سس
۲۵۰ تومان

نوشیدنی

دوغ سنتی خانواده

دوغ سنتی خانواده
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۷۵۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰میلی لیترنوشابه به طعم انتخابی
نوشابه قوطی
۲,۹۰۰ تومان

دوغ سنتی تک نفره

دوغ سنتی تک نفره
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر افس

دلستر افس
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه انرژی زا هوفنبرگ

۳۳۰میلی لیتر انرژی زا
نوشابه انرژی زا هوفنبرگ
۹,۵۰۰ تومان

منوی ویژه

شنیسل مرغ

۳۵۰ گرم
شنیسل مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۵۰ گرم
کشک بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۲۵۰ گرم
میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده ممتاز

۲۰۰ گرم کوبیده ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوکباب کوبیده ممتاز
۳۰,۰۰۰ تومان

قیمه نثار اصیل قزوین

خورشت قیمه نثار، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
قیمه نثار اصیل قزوین
۳۵,۰۰۰ تومان