جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و پنیر مامان جون

پیتزا قارچ و پنیر مامان جون

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط مامان جون

پیتزا مخلوط مامان جون

متوسط

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص مامان جون

پیتزا مخصوص مامان جون

متوسط

۱۷,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ مامان جون

پیتزا مرغ مامان جون
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

هات برگر

هات برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

هات برگر ویژه

هات برگر ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

برگر دستی

برگر دستی
۲۰,۰۰۰ تومان

برگر دستی ویژه

برگر دستی ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی

چیز برگر دستی
۲۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص ویژه

دوبل برگر مخصوص ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص

رویال برگر مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر مخصوص ویژه

رویال برگر مخصوص ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

همبرگر ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

سوپر ساندویچ مامان جون

سوپر ساندویچ مامان جون
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مامان جون

ساندویچ فلافل مامان جون
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مامان جون ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل مامان جون ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ مرغ و قارچ ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل مامان جون

ساندویچ کافل مامان جون
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل مامان جون ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ کافل مامان جون ویژه
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ویژه

ژامبون گوشت سرد، قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه

ژامبون مرغ سرد، قارچ و پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک ویژه

کالباس خشک سرد، قارچ و پنیر
ساندویچ کالباس خشک ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ سوسیس بندری ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ سوسیس آلمانی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

ساندویچ کوکتل تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ کوکتل تنوری ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ هات رویال ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر

متوسط

۱۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی کنیگ لودویگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی کنیگ لودویگ

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان