نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده معمولی

 خوراک کباب کوبیده معمولی
۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

 خوراک جوجه کباب معمولی
۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

 خوراک مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو قیمه نثار

چلو قیمه نثار
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه لپه

چلو خورشت قیمه لپه
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه لپه (اضافه)

خورشت قیمه لپه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

زرد

۲,۵۰۰ تومان

مشکی

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

زرد

۳,۰۰۰ تومان

مشکی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زرد

۳,۵۰۰ تومان

مشکی

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

زرد

۵,۰۰۰ تومان

مشکی

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

هلو

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

هلو

۶,۵۰۰ تومان

لیمو

۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۶,۵۰۰ تومان

آب انگو گازدار

آب انگو گازدار
۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان