نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۴۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۶۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، سس انار
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، سس انار، یک عدد نان تافتون
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۹۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۸۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموت...
چلو کباب کوبیده ویژه
۵۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی با سس مخصوص رب گوجه، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی دورچین
زرشک پلو با مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموت...
چلو کباب کوبیده لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشو...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیمو...
چلو کباب برگ مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده درباری

۲ سیخ کباب درباری لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز،...
چلو کباب کوبیده درباری
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۸۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموت...
چلو کباب کوبیده ویژه
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموت...
چلو کباب کوبیده لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۷۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فل...
چلو کباب میکس مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۱۶۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فل...
چلو کباب میکس معمولی
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی تشریفات

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۹۰ گرمی، ۳۰ گرم فیله مرغ نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ...
چلو کباب کوبیده نگینی تشریفات
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش
چلو جوجه کباب

معمولی (۱۶۰ گرمی)

۴۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ ۴۵۰گرمی سرخ شده در روغن، سس مخصوص، دورچین، نان تافتون
خوراک مرغ سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۱۴۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هو...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته بره ۱۴۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده درباری

۲ سیخ کباب درباری لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده درباری
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده لقمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۸۵ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، یک عدد نان تافتون
خوراک کباب کوبیده ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آب...
خوراک کباب میکس مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۵ گرمی، یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۱۶۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آب...
 خوراک کباب میکس معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی تشریفات

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۹۰ گرمی، ۳۰ گرم فیله مرغ نگینی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات مع...
خوراک کباب کوبیده نگینی تشریفات
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، سس انار، یک عدد نان تافتون
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن مخصوص سرآشپز

۵۰۰ گرم گردن بره، دورچین: لیموترش، هویج آبپز، فلفل سبز، سبزیجات معطر، یک عدد نان تافتون
خوراک گردن مخصوص سرآشپز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی با سس مخصوص رب گوجه، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیمو ترش، یک عدد نان تافتون
خوراک مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، فلفل سبز، سبزیجات معطر، هویج آبپز، لیموترش، سس انار، یک عدد نان تافتون
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۹۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک عدد ران مرغ ۴۵۰گرمی سرخ شده در روغن، سس مخصوص، ۳۰۰گرم برنج مرغوب ایرانی +دورچین،
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن مخصوص سرآشپز

۵۰۰ گرم گردن بره، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
چلو گردن مخصوص سرآشپز
۱۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی با سس مخصوص رب گوجه، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی دورچین
زرشک پلو با مرغ
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۶۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، سس انار
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کبابی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه مخلوط

یک پرس خورشت قیمه مخلوط ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان، کدو، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه مخلوط
۳۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه بادمجان ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه مخلوط (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه مخلوط ۳۵۰ گرمی، ۴۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان، کدو
خورشت قیمه مخلوط (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، زیتون، ذرت، سس فرانسوی (یک نفره)
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ

۵۰۰ گرم، جو پوست کنده، مرغ ریش ریش شده، رب، هویج، سبزیجات معطر
سوپ
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر چکیده

۱۵۰ گرم ماست موسیر چکیده
ماست موسیر چکیده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زالی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده زالی
۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک کتابی

۴۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک کتابی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ اکساب

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ اکساب
۱۰,۰۰۰ تومان