جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فلافل مامان جون (هروی)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیرشنکن، کوکتل پنیری، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساده

۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۵۳,۰۰۰ تومان

با هات داگ

۸۷,۰۰۰ تومان

با کوکتل

۷۳,۰۰۰ تومان

با ژامبون

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۳عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیرشنکن، کوکتل پنیری، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه
پیتزا مخصوص

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم‌ دار شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه
پیتزا مکزیکی

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ام جی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، ذرت، بیکن
پیتزا ام جی

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور سرکه ای، نان باگت
کلاسیک برگر

سینگل

۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۹۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
چیز برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ماشروم برگر
۷۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
رویال برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ بلغاری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس

ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون میکس
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۶ قرص فلافل، قارچ و پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه وکاهو و خیارشور
ساندویچ فلافل مخصوص
۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ جگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر ویژه

جگر مرغ، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۳۸,۰۰۰ تومان

با ژامبون

۷۲,۰۰۰ تومان

با کوکتل

۷۳,۰۰۰ تومان

با هات داگ

۸۷,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۳عدد کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

۴ عدد کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ هات رویال
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۷,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲۰۰ گرم فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

۲۰۰ گرم ژامبون تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، چیپس خلال نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ام جی (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مخصوص ام جی، گوجه، کاهو، چیپس، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون ام جی (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، چیپس خلال، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، چیپس خلال، نان باگت، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با قارچ وپنیر

سیب زمینی با قارچ وپنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۲۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

ژامبون، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

۳ عدد ژامبون، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ
سیب زمینی بزرگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

مخلفات (اضافه)

خیارشور، گوجه، کاهو
مخلفات (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد نان باگت اضافه
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

فلافل (هر قرص)

یک قرص فلافل اضافه
فلافل (هر قرص)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای زمزم
۱۳,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای خوشگوار
۱۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان