نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر جنوب

چیز برگر جنوب
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ خوراک مرغ

ساندویچ خوراک مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک جگر

ساندویچ خوراک جگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل مخصوص

ساندویچ سوسیس کوکتل مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری تند

پیاز و جعفری
ساندویچ بندری تند
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری معمولی

ساندویچ بندری معمولی
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص پنیری

۶ قرص فلافل
ساندویچ فلافل مخصوص پنیری
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل معمولی

۶ قرص فلافل
ساندویچ فلافل معمولی
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ سمبوسه پیتزایی

ساندویچ سمبوسه پیتزایی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

لیموناد

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۵,۵۰۰ تومان