نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

برگر سوپر ویژه

برگر سوپر ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

فول برگر

فول برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

فرانسه برگر

فرانسه برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

ساندویچ کوکتل ویژه
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

ساندویچ بلغاری ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری پنیری

ساندویچ بندری پنیری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

ساندویچ بندری ویژه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط همبر بندری

ساندویچ مخلوط همبر بندری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبر بندری ویژه

ساندویچ همبر بندری ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ و قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ و قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

ساندویچ زاپاتا
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رولت گوشت

ساندویچ رولت گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان میکس

ساندویچ مغز و زبان میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری
۳,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان