نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

ژامبون ۹۰ درصد. قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت،، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا مخصوص

ایتالیایی

۸۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا پپرونی

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، میکس پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، ذرت، میکس پنیر
پیتزا سوپریم

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه، میکس پنیر
پیتزا بوقلمون

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

هات داگ پنیر، کالباس پپرونی، ذرت، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون، فلفل هالوپینو
پیتزا مکزیکی

مینی

۴۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر(گوشت گوسفندی)

دوبل برگر(گوشت گوسفندی)

دبل برگر۱۸۰ گرمی گوسفندی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد،
دوبل برگر(گوشت گوسفندی)
۸۱,۰۰۰ تومان

میکس برگر(گوشت گوسفندی)

برگر۱۸۰گرمی، فیله مرغ، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
میکس برگر(گوشت گوسفندی)
۸۹,۰۰۰ تومان

برگر(گوشت گوسفندی)

۱۸۰گرم گوشت گوسفندی، گوجه، خیارشور، نان مکدونالد، سس قارچ
برگر(گوشت گوسفندی)
۶۵,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر(گوشت گوسفندی)

دبل برگر۱۸۰گرمی، دبل پنیر گودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
دبل چیزبرگر(گوشت گوسفندی)
۸۱,۰۰۰ تومان

دستکش برگر(گوشت گوسفندی)

دبل برگر۱۸۰گرمی، میکس پنیرالتون، پنیرگودا،گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
دستکش برگر(گوشت گوسفندی)
۸۹,۰۰۰ تومان

چیزبرگر(گوشت گوسفندی)

برگر۱۸۰گرمی، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
چیزبرگر(گوشت گوسفندی)
۷۱,۰۰۰ تومان

برگر ویژه(گوشت گوسفندی)

دبل برگر۱۸۰گرمی، میکس پنیرالتون،پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
برگر ویژه(گوشت گوسفندی)
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر(گوشت شتر)

برگر(گوشت شتر)

۱۸۰گرم گوشت شتر، گوجه، خیارشور، نان مکدونالد، سس قارچ
برگر(گوشت شتر)
۶۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر(گوشت شتر)

دبل یرگر۱۸۰گرمی، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
دبل برگر(گوشت شتر)
۷۶,۰۰۰ تومان

برگر ویژه(گوشت شتر)

دبل برگر۱۸۰گرمی، میکس پنیر التون، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
برگر ویژه(گوشت شتر)
۸۴,۰۰۰ تومان

چیزبرگر(گوشت شتر)

برگر۱۸۰گرمی، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
چیزبرگر(گوشت شتر)
۶۶,۰۰۰ تومان

دبل چیزبرگر(گوشت شتر)

دبل برگر۱۸۰گرمی، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
دبل چیزبرگر(گوشت شتر)
۷۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر(گوشت شتر)

برگر۱۸۰گرمی، فیله مرغ گریل شده، پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
میکس برگر(گوشت شتر)
۸۶,۰۰۰ تومان

دستگش برگر(گوشت شتر)

دبل برگر۱۸۰گرمی، میکس پنیر التون، دبل پنیرگودا، گوجه، خیارشور، سس قارچ، نان مکدونالد
دستگش برگر(گوشت شتر)
۸۶,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا بیف آلفردو

پنه، فیله کبابی گوشت گوساله، قارچ، سس آلفردو، پودر پنیر
پاستا بیف آلفردو
۸۰,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ.سس آلفردو، پودر پنیر
پاستا چیکن آلفردو
۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا شیکاگو

گوشت رست بیف، دولایه خمیر مغزدار، میکس پنیر دوبل، چوریستو دودی، سس مخصوص،
پیتزا شیکاگو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست مخصوص

خمیر پیتزا مغزدار، ژامبون۹۰درصد مرغ، قارچ، پنیر پستو‌،میکس پنیر ،فلفل دلمه،ذرت
پیتزا استاف کراست مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست بوقلمون

خمیر پیتزا مغزدار،سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه،پنیر پستو
پیتزا استاف کراست بوقلمون
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا میامی(امریکایی)

راسته گوساله چرخ کرده، دولایه خمیر، سس پنیر، میکس پنیر التون، سینه بوقلمون
پیتزا میامی(امریکایی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن برگر

خمیر پیتزا نازک، برگر، فیله مرغ سوخاری، سس خامه ای، میکس پنیر، کنجد
پیتزا چیکن برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مغزدار، گوشت چرخ شده، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پستو‌؛ میکس پنیر
پیتزا استاف کراست (ایتالیایی)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آلتون

گوشت رست، فیله مرغ، ژامبون ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای،زیتون،میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا ویژه آلتون

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، ذرت، میکس پنیر
پیتزا سوپریم

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا دو فصل

دوفصل هر فصل به انتخاب خود مشتری
پیتزا دو فصل

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل

پیتزا سوپریم، پیتزا چیکن، پیتزا ماشروم، پیتزا پپرونی، میکس پنیر
پیتزا چهارفصل

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

سینه بوقلمون دودی، قارچ، فلفل سبز، زیتون سیاه، میکس پنیر
پیتزا بوقلمون

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا هات اسپایسی

گوشت رست، پپرونی، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، میکس ۵ نوع پنیر
پیتزا هات اسپایسی

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا مخصوص

مینی

۳۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا تاووک مانتر

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا تاووک مانتر

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کاراش میش

گوشت رست، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا کاراش میش

مینی

۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای،فلفل هالوپینو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا پپرونی

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا ات مانتر

گوشت رست،قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا ات مانتر

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا خورشیدی آلتون

سوسیس ژاپنی دودی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پیتزا خورشیدی آلتون

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک

فیله گریل شده، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر، پنیر گودا
پیتزا چیکن گارلیک

یک نفره

۸۱,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری

ژامبون لوله ای، گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، میکس پنیر
پیتزا کاپری

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

فیله گوشت کباب شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، سس ویژه آلتون، میکس ۵ نوع پنیر، خمیر با کره مارگارین
پیتزا استیک گوشت

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا هات بیکن

هات داگ پنیر، گوشت رست، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا هات بیکن

مینی

۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۲,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، زیتون، میکس پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۴۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

هات داگ پنیر، کالباس پپرونی، ذرت، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون، فلفل هالوپینو
پیتزا مکزیکی

مینی

۴۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هات چیکن

هات داگ پنیر، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا هات چیکن

مینی

۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن میکس آلتون

ژامبون ۹۰%، فیله مرغ گریل شده، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، کنجد، میکس پنیر
پیتزا چیکن میکس آلتون

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزلر

قارچ، ذرت، زیتون، نخود فرنگی، کنجد، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه آلتون
پیتزا سبزلر

مینی

۴۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۴,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم

قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر
پیتزا ماشروم

مینی

۲۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر

سس سیر، فیله کباب شده شتر، مرغ، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر، خمیر با کره مارگارین
پیتزا استیک و سیر

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزاخانواده

پیتزا دلخواه خانواده

به انتخاب خود مشتری
پیتزا  دلخواه خانواده
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده چهارفصل

پیتزا سوپریم، پیتزا چیکن، پیتزا ماشروم، پیتزا پپرونی، میکس پنیر
پیتزا خانواده چهارفصل
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده استیک

فیله گوشت شتر، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص آلتون، میکس پنیر
پیتزا خانواده استیک
۲۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص

ژامبون ۹۰ درصد مرغ دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس ویژه آلتون، میکس ۵ نوع پنیر
پیتزا خانواده مخصوص
۱۸۷,۰۰۰ تومان

برگر (گوشت گوساله)

چوریتسو برگر

برگر دست ساز، چوریستو حلزونی، پنیر گودا، قارچ، سس پنیر، کاهو، کوجه، خیارشور، نان مکدونالد
چوریتسو برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

دوبل چوریتسو برگر

دبل چوریتسو، دبل پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان مک دونالد
دوبل چوریتسو برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، میکس پنیر، نان مکدونالد
ماشروم برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

برگر، فیله مرغ، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، پنیر گودا، سس خامه ای، نان مکدونالد
میکس برگر
۸۲,۰۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

فیله مرغ گریل شده، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مکدونالد
چیکن گریل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دبل برگر، دبل پنیر گودا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مکدونالد
دوبل چیز برگر
۷۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دبل برگر، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس خامه ای، نان مکدونالد
دوبل برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، پنیر گودا، قارچ، گوجه، خیار شور، کاهو، سس خامه ای، نان مگدونالد
چیز برگر
۵۷,۰۰۰ تومان

برگر دست ساز

گوشت برگر خانگی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس خامه ای، نان مگدونالد
برگر دست ساز
۵۲,۰۰۰ تومان

برگر دست ساز ویژه

دبل برگر، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، میکس ۵ نوع پنیر، دبل پنیر گودا
برگر دست ساز ویژه
۷۶,۰۰۰ تومان

دستکش برگر

دبل برگر، پنیر گودا، قارچ، نان مکدونالد پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور
دستکش برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات کریپسی

هات داگ پنیری، فیله استریپس، کاهو، چیپس، سس پنیر، نان فرانسوی
ساندویچ هات کریپسی
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فایو استار

برگر گریل شده، فیله سوخاری، پنیر گودا، چیپس، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ فایو استار
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیزا نرمال

فیله سوخاری، ژامبون ۹۰%، پنیر، چیپس، کاهو، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ چیزا نرمال
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ تویستر

فیله استریپس، چیپس،کاهو، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ تویستر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

کوکتل، گوجه، خیارشور، کاهو، سس ویژه آلتون
ساندویچ کوکتل مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس ویژه آلتون، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ پنیر

دبل هات داگ پنیر، چیپس خلال، کاهو، نان فرانسوی
ساندویچ سوپر هات داگ پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گردن

گوشت گردن، قارچ، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص خامه ای
ساندویچ گردن
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سرآشپز

هات داگ، مرغ گریل شده، ژامبون ۹۰ درصد دودی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، میکس ۵ نوع پنیر، سس ویژه
ساندویچ ویژه سرآشپز
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیر

کراکف پنیری،قارچ، کاهو ، گوجه ، خیارشور ،سس حرفه ای
ساندویچ کراکف پنیر
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون ۹۰ درصد مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس ویژه آلتون
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری چهار تیکه

چهار تیکه فیله سوخاری شده، سیب زمینی، سس مخصوص، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری چهار تیکه
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، نان لقمه ای، سیب زمینی، سالاد کلم، سس
فیله سوخاری (سه تکه)
۷۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری، نان لقمه ای، سیب زمینی، سالاد کلم، سس
فیله سوخاری (پنج تکه)
۹۲,۰۰۰ تومان

سینی سوخاری آلتون

۸تکه فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی، سیب زمینی سوخاری، نان لقمه ای (۲ عدد)، سالاد کلم (۲ عدد)، سس
سینی سوخاری آلتون
۱۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

تکه های کوچک فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، نان بروچن، سس
چیکن پاپ کورن
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری شده
قارچ سوخاری
۳۱,۰۰۰ تومان

استریپس

میکس سینی

فیله استریپس ۴عدد؛فیله سوخاری ۴عدد‌؛یک ظرف قارچ سوخاری؛ سیب زمینی سوخاری؛ سیب زمینی؛ نان بروتچن؛ سس؛
میکس سینی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

سینی استریس آلتون

۸ تکه فیله استریپس شده، سالاد کلم ۲ عدد، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی، قارچ سوخاری، سیب زمینی سوخاری شده
سینی استریس آلتون
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (سه تکه)

سه تیکه فیله استریپس شده، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی، سالاد کلم
چیکن استریپس (سه تکه)
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (چهار تکه)

چهار تیکه فیله استریپس شده، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی، سالاد کلم
چیکن استریپس (چهار تکه)
۸۶,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

پنج تیکه فیله استریپس شده، نان بروتچن، سس مخصوص، سیب زمینی، سالاد کلم
چیکن استریپس (پنج تکه)
۹۳,۰۰۰ تومان

پرسی

سراشپز پرسی

هات داگ، مرغ گریل شده، ژامبون ۹۰ درصد دودی، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، میکس ۵ نوع پنیر
سراشپز پرسی
۸۸,۰۰۰ تومان

فیله کبابی (پرسی)

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان بروچن، چیپس
فیله کبابی (پرسی)
۸۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار سوخاری

فیله مرغ استریپس‌؛ کاهو، نان تست، گوجه گیلاسی، ذرت، زیتون، پنیر پارمسان، سس سزار
سالاد سزار سوخاری
۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

فیله مرغ گریل شده، نان تست طعم دارشده قارچ، کاهو، ذرت جوان، زیتون، پنیر پارمزان، سس ویژه آلتون
سالاد سزار
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با ژامبون

ماکارونی، خیارشور، فلفل دلمه ای، ژامبون۹۰%، سس ویژه آلتون، شوید، نخود سبز، ذرت
سالاد ماکارونی با ژامبون
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ژامبون، کلم بنفش، نخود فرنگی، شوید، خیارشور، سس ویژه آلتون، زیتون، خیار شور، ذرت
سالاد اندونزی
۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار سبز، کلم قرمز، هویج، ذرت، زیتون، لیمو ترش
سالاد فصل
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی با فیله مرغ

فیله مرغ، ماکارونی، سس مخصوص، شوید، ذرت، نخود سبز
سالاد ماکارونی با فیله مرغ
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس
سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

استرانگ بر (نوشابه انرژی زا گازدار)

نوشابه انرژی زا گاز دار ۲۵۰میلی لیتر
استرانگ بر (نوشابه انرژی زا گازدار)
۱۱,۰۰۰ تومان

بمب سیب زمینی

سیب زمینی، قارچ، گوشت رست بیف، فیله مرغ مرینت شده، ژامبون ۹۰٪؜، سس پنیر، پپرونی، میکس پنیر التون
بمب سیب زمینی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مزرعه سیب زمینی

مقدار زیادی سیب زمینی، سس پنیر
مزرعه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

سس ویژه آلتون با طعم سیر، میکس ۵ نوع پنیر، خمیر پیتزا
نان سیر
۲۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری شده
سیب زمینی سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی، قارچ، پنیر، کنجد، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۲۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه سر آشپز

گوشت رست، فیله مرغ، ژامبون مرغ ۹۰ درصد، قارچ، ذرت، فلفل، میکس ۵ نوع پنیر
سیب زمینی ویژه سر آشپز
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری چیکن

سیب زمینی، فیله مرغ، قارچ، میکس پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
سیب زمینی تنوری چیکن
۶۷,۰۰۰ تومان

سیپرونی

سیب زمینی، قارچ، میکس پنیر، پپرونی، فلفل دلمه ای
سیپرونی
۶۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس

سس پنیر

یک ظرف سس پنیری
سس پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو

سس باربیکیو
۲,۵۰۰ تومان

سس خردل

سس خردل
۲,۵۰۰ تومان

سس چیلی

سس چیلی
۲,۵۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۲,۵۰۰ تومان

سس انار

سس انار
۲,۵۰۰ تومان

سس پارمزان

سس پارمزان
۲,۵۰۰ تومان

سس مایونز چیلی

سس مایونز چیلی
۲,۵۰۰ تومان

سس تارتار

سس تارتار
۲,۵۰۰ تومان

سس سرکه نعنا

سس سرکه نعنا
۲,۵۰۰ تومان

سس کچاپ

سس کچاپ
۲,۵۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
۲,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی

سس فرانسوی
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۸,۱۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۶۰میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون اپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون اپ
۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون اپ

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده سون اپ
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۱۴,۵۰۰ تومان

استرانگ بر

نوشابه انرژی زا ۲۵۰میلی لیتر
استرانگ بر
۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو لیمو

ماءالشعیر خانواده ۱ لیتری هی جو لیمو
ماءالشعیر خانواده هی جو لیمو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو هلو

ماءالشعیر خانواده ۱ لیتر هی جو هلو
ماءالشعیر خانواده هی جو هلو
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر هلو

دلستر هلو
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر استوایی

دلستر استوایی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان