جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آبگوشت

آبگوشت
۵,۰۰۰ تومان

چشم

چشم
۸,۰۰۰ تومان

بنا گوش

بنا گوش
۴۲,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

کله پاچه یک دست کامل

کله پاچه یک دست کامل
۲۵۰,۰۰۰ تومان

بنا گوش

بنا گوش
۴۲,۰۰۰ تومان

زبان

زبان
۵۰,۰۰۰ تومان

پاچه

پاچه
۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت لخم

گوشت لخم
۵۰,۰۰۰ تومان

آبگوشت

آبگوشت
۵,۰۰۰ تومان

چشم

چشم
۸,۰۰۰ تومان

مغز

مغز
۴۰,۰۰۰ تومان

آب مغز

آب مغز
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ترشی سیر

ترشی سیر
ناموجود

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
ناموجود

ترشی کلم قرمز

ترشی کلم قرمز
ناموجود

نان سنگک (اضافه)

نان سنگک (اضافه)
ناموجود

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان