جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

چلو کبابی داداشی ها

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج،، کره
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب میکس
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج و کره
چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب دورو

یک سیخ ۲۲۰ جوجه ۹۰ کباب (یه طرف جوجه کباب، یه طرف کباب کوبیده)، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، خ...
چلو کباب دورو
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب میکس
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی نگین دار

یک سیخ کباب ۱۴۰ گرمی بنابی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و نگین های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا ...
چلو کباب لقمه گوسفندی نگین دار
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج،، کره
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج و کره
چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سوخاری (بریان)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی سوخاری، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، همراه با آب مرغ، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ سوخاری (بریان)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ معمولی

یک ران ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم سس پز، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ معمولی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب دورو

یک سیخ ۲۲۰ جوجه ۹۰ کباب (یه طرف جوجه کباب، یه طرف کباب کوبیده)، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، خ...
چلو کباب دورو
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کباب...
چلو کباب میکس
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه گوسفندی نگین دار

یک سیخ کباب ۱۴۰ گرمی بنابی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و نگین های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا ...
چلو کباب لقمه گوسفندی نگین دار
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج،، کره
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج و کره
چلو کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب ۱۲۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، نان
خوراک کباب میکس
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب دورو

یک سیخ ۲۲۰ جوجه ۹۰ کباب (یه طرف جوجه کباب، یه طرف کباب کوبیده)، دورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، خیارشور، پیازجعفری، کلم قرمز، ن...
خوراک کباب دورو
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گوسفندی نگین دار

یه سیخ کباب ۱۴۰ گرمی بنابی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و نگین های جوجه، ورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، پیاز جعفری یا ریحون همرا...
خوراک کباب لقمه گوسفندی نگین دار
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۰۰گرم، ورچین: گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، ریحان یا پیازجعفری، نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ معمولی

یک ران ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم سس پز
خوراک مرغ معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ - ۴ عدد
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سوخاری (بریان)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرمی سوخاری، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، همراه با آب مرغ، دورچین روز
زرشک پلو با مرغ سوخاری (بریان)
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ معمولی

یک ران ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم سس پز، زرشک، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ معمولی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، کلم قرمز، سس فرانسوی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست محلی
ماست موسیر
۹,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

دست ساز تک نفره
سیر ترشی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
دوغ لیوانی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان