جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز
۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پرملات

پیتزا مخصوص پرملات
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط پرملات

پیتزا مخلوط پرملات
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و فیله

پیتزا گوشت و فیله
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

پیتزا فیله مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه سوشیا

پرملات
ساندویچ ویژه سوشیا
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

پرملات
ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

پرملات
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

پرملات
ساندویچ فلافل ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

پرملات
همبرگر ویژه
۲۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۱۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دوبل چیز برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر مک دونالد

برگر مک دونالد
۲۶,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (دو تکه)

فیله استریپس (دو تکه)
۲۶,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (چهار تکه)

فیله استریپس (چهار تکه)
۳۰,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

مرغ سوخاری (دو تکه)
۲۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

مرغ سوخاری (سه تکه)
۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

مرغ سوخاری (پنج تکه)
۳۷,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

میگو سوخاری
۲۷,۵۰۰ تومان

سبد سوخاری

سبد سوخاری
۳۹,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

هات داگ (پرسی)

هات داگ (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر (پرسی)

چیز برگر (پرسی)
۲۴,۵۰۰ تومان

فیله مرغ (پرسی)

فیله مرغ (پرسی)
۳۱,۰۰۰ تومان

رست بیف (پرسی)

رست بیف (پرسی)
۳۶,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بال سوخاری

بال سوخاری
۲۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

ظرف بزرگ
سیب زمینی سرخ کرده
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

ظرف بزرگ
سیب زمینی ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۳,۰۰۰ تومان