جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی معمولی

چلو کباب سلطانی معمولی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز پارسی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ ممتاز پارسی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب وزیری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه ۲۵۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه معمولی

یک سیخ کباب لقمه ۱۵۰ گرمی، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه معمولی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب مخصوص (ران)
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ممتاز (سینه)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ طعم دار شده، یک پرس چلوکره زعفرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

یک پرس چلوکره زعفرانی، کره
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

سینی سرآشپز ممتاز (بدون برنج)

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۵۰ گرمی، دورچین
سینی سرآشپز ممتاز (بدون برنج)
۳۸۵,۰۰۰ تومان

سینی سرآشپز مخصوص (بدون برنج)

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، دورچین
سینی سرآشپز مخصوص (بدون برنج)
۳۰۰,۰۰۰ تومان

سینی سرآشپز معمولی (بدون برنج)

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۸۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۱۲۰ گرمی، دورچین
سینی سرآشپز معمولی (بدون برنج)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی معمولی

خوراک کباب سلطانی معمولی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب برگ معمولی
۹۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه ۱۲۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب وزیری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه ۲۵۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب لقمه ممتاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص پارسی

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب لقمه مخصوص پارسی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه معمولی

یک سیخ کباب لقمه ۱۵۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب لقمه معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)

یک سیخ سینه مرغ طعم دار شده ۳۵۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب ممتاز (سینه)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)

یک سیخ ران مرغ طعم دار شده ۳۵۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب ممتاز  (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ سینه مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص (سینه)
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)

یک سیخ ران مرغ طعم دار شده ۳۰۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)

یک سیخ سینه مرغ طعم دار شده ۲۵۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (سینه)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)

یک سیخ ران مرغ طعم دار شده ۲۵۰ گرمی، دورچین
خوراک جوجه کباب بدون استخوان (ران)
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با گوشت قلقلی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، گردو خالص، آلو، ۸۰ گرم گوشت چرخ کرده قلقلی
خورشت فسنجان با گوشت قلقلی (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، خلال سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، بادمجان سرخ شده، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت آلو اسفناج (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت آلو اسفناج (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت

۲۰۰ گرم راسته گوسفندی بدون استخوان، یک پرس چلوکره زعفرانی
چلو گوشت
۱۴۵,۰۰۰ تومان

باقالا پلو با گوشت

۲۰۰ گرم راسته گوسفندی بدون استخوان، یک پرس باقالی پلو با روغن حیوانی
باقالا پلو با گوشت
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱/۵ پرس چلوکره زعفرانی مخلوط و یک عدد ران مرغ و زرشک
ته چین مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، لوبیا، ۴۰۰ گرم پلو
لوبیا پلو با گوشت
۷۸,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۵۵,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت و کشمش

۴۰۰ گرم عدس پلو، گوشت چرخ کرده، کشمش پلویی، نثار زعفرانی، خرما
عدس پلو با گوشت و کشمش
۷۸,۰۰۰ تومان

استامبولی مخصوص

۴۰۰ گرم پلو، سیب زمینی، گوشت چرخ کرده، رب، گوجه
استامبولی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، یک پرس چلوکره زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، یک پرس چلوکره زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، یک عدد بادمجان، یک پرس چلوکره زعفرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای خانگی

شامی

شامی
۷۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰ گرم بادمجان، کشک، نعنا، پیاز داغ
کشک بادمجان
۵۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۵۰ گرم بادمجان کبابی، تخم مرغ، گوجه فرنگی، روغن، سیر
میرزا قاسمی
۵۰,۰۰۰ تومان

کتلت

۳-۶ تکه کتلت شامل گوشت، سیب زمینی، تخم مرغ، ادویه جات
کتلت
۵۵,۰۰۰ تومان

کوفته

۳ عدد کوفته شامل گوشت، برنج، لپه، آلو، سبزیجات معطر
کوفته
۷۵,۰۰۰ تومان

آش

آش رشته (پرسی)

آش رشته (پرسی)
۲۵,۰۰۰ تومان

آش رشته (یک کیلو)

آش رشته (یک کیلو)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو (یک کیلو)

یک کیلو، جو، سبزیجات معطر، مرغ، قارچ ورمیشل
سوپ جو (یک کیلو)
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست بورانی

۱۵۰ گرم
ماست بورانی
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

قاشق و چنگال

پک قشق و چنگال یکبار مصرف
قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان