جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرج

چیکن کلاب (فودکورت اکو مال)

پر‌طرفدارها

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۲۰۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۱,۰۰۰ ۱۲۸,۳۵۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری،۲۰۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری،۲۵۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (چهار تکه)

نرمال

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۰۷,۹۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه مرغ سوخاری،۲۵۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (چهار تکه)

نرمال

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری (دو تکه)

۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

سوخاری

دابل دان

۲ عدد سینه سوخاری, بیکن, پنیر ورقه ای, نان مک, ۲ عدد سس
دابل دان
۱۵
۱۱۴,۰۰۰ ۹۶,۹۰۰ تومان

زینگر

سینه سوخاری, پنیر ورقه ای, سالاد کلم, نان مک, ۲ عدد سس
زینگر
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری،۲۰۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

فیله سوخاری (دو تکه)

۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (دو تکه)

نرمال

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۰۳,۰۰۰ ۸۷,۵۵۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، ۲۰۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵
۱۴۸,۰۰۰ ۱۲۵,۸۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۱,۰۰۰ ۱۲۸,۳۵۰ تومان

مرغ سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه مرغ سوخاری،۲۵۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
مرغ سوخاری (چهار تکه)

نرمال

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۰۷,۹۵۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

فیله سوخاری (چهار تکه)

۴ تکه فیله سوخاری،۲۵۰ گرم سیب زمینی، سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، نان
فیله سوخاری (چهار تکه)

نرمال

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

بشقاب

بشقاب یک نفره

۱ تکه ران سوخاری, ۱ تکه فیله سوخاری, ۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده, ۱ عدد سالاد کلم, ۲ عدد سس, ۱ عدد نان
بشقاب یک نفره
۱۵
۱۱۶,۰۰۰ ۹۸,۶۰۰ تومان

بشقاب چهارنفره

۴تکه ران سوخاری، ۴تکه فیله سوخاری، ۱۲عدد قارچ سوخاری، ۴عدد پیاز سوخاری ،۳۵۰گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۴عدد سالاد کلم، ۸عدد سس، ۴عدد ن...
بشقاب چهارنفره
۱۵
۴۱۵,۰۰۰ ۳۵۲,۷۵۰ تومان

بشقاب خانواده

۳تکه ران سوخاری، ۳تکه فیله سوخاری،۲عدد ساندویچ زینگر،۴عدد لقمه سوخاری،۱۲ عدد قارچ سوخاری،۴ عدد پیاز سوخاری،۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ ش...
بشقاب خانواده
۱۵
۵۷۹,۰۰۰ ۴۹۲,۱۵۰ تومان

بشقاب اقتصادی

۲ تکه ران سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری،۶ عدد قارچ سوخاری،۳ عدد پیاز سوخاری،۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده،۲ عدد سالاد کلم،۲ عدد سس مخصوص، ...
بشقاب اقتصادی
۱۵
۲۴۱,۰۰۰ ۲۰۴,۸۵۰ تومان

بشقاب لقمه سوخاری

۸ تکه مرغ لقمه شده سوخاری، ۱۵۰گرم سیب زمینی ،۲عدد سس مخصوص
بشقاب لقمه سوخاری
۱۵
۱۰۴,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰ تومان

بشقاب پاتریک

۵ تکه لقمه سوخاری، ۲۵۰گرم سیب زمینی، جایزه، آب میوه، ۲عدد سس
بشقاب پاتریک
۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

بشقاب باب

۱ تکه ران مرغ سوخاری، ۲۵۰گرم سیب زمینی، جایزه، آب میوه، ۲عدد سس
بشقاب باب
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ و پیاز سوخاری

۸ عدد قارچ سوخاری, ۴ عدد پیاز سوخاری, ۲ عدد سس
قارچ و پیاز سوخاری
۱۵
۵۶,۰۰۰ ۴۷,۶۰۰ تومان

اکو فرایز

۵ تکه لقمه سوخاری،۳ عدد پیاز سوخاری،۶ عدد قارچ سوخاری،۲۵۰ گرم سیب زمینی،۲ عدد سس مخصوص
اکو فرایز
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده کلاسیک

سیب زمینی سرخ شده کلاسیک
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۵
۱۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

استوایی

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

هلو

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱۵
۴,۰۰۰ ۳,۴۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵
۱۱,۰۰۰ ۹,۳۵۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۵
۱۱,۰۰۰ ۹,۳۵۰ تومان