جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده بختیاری

چلو کباب کوبیده بختیاری
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس حلزونی

چلو کباب میکس حلزونی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله پیچ ذغالی

چلو کباب فیله پیچ ذغالی
۱۸,۵۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص

۲۴۰ گرم گوشت
چلو کباب مخصوص
۱۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ذغالی (ران ماستی)

چلو جوجه کباب ذغالی (ران ماستی)
۱۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)

چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (ران)

چلو جوجه کباب (ران)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه)

چلو جوجه کباب (سینه)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب قبضه ای

چلو جوجه کباب قبضه ای
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (۵۰۰ گرم)

چلو جوجه کباب با استخوان (500 گرم)
۱۷,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی

چلو جوجه کباب ماستی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده بختیاری

خوراک کباب کوبیده بختیاری
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس حلزونی

خوراک کباب میکس حلزونی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک فیله پیچ ذغالی

خوراک فیله پیچ ذغالی
۱۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص

خوراک کباب مخصوص
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک کباب

خوراک کباب
۱۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (۱ سیخ)

کباب کوبیده (1 سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ذغالی (ران ماستی)

خوراک جوجه کباب ذغالی (ران ماستی)
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

خوراک جوجه کباب (ران)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

خوراک جوجه کباب (سینه)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب قبضه ای

خوراک جوجه کباب قبضه ای
۱۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (۵۰۰ گرم)

خوراک جوجه کباب با استخوان (500 گرم)
۱۴,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه ماستی

خوراک جوجه ماستی
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)

خوراک ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال

خوراک کتف و بال
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا (کبابی یا سرخ شده)

چلو ماهی قزل آلا (کبابی یا سرخ شده)
۱۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

خورشت ماست

خورشت ماست

دویست و پنجاه گرمی

۷,۰۰۰ تومان

نیم کیلویی

۱۳,۰۰۰ تومان

یک کیلویی

۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۳,۰۰۰ تومان

ترشی (یک نفره)

ترشی (یک نفره)
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۵۰۰ تومان

قوطی

۲,۲۰۰ تومان

خانواده

۳,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۲,۷۰۰ تومان

خانواده

۴,۳۰۰ تومان

دوغ

دوغ

تک نفره

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴,۳۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

دوغ خانواده محلی
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۲۰۰ تومان