جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های لنگرود

رستوران کبابی جگر طلا

چلو کباب

کته کباب گوساله

کته کباب گوساله
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)

چلو کباب کوبیده (دوسیخ)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک چنجه گوسفندی

خوراک چنجه گوسفندی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب یونانی

خوراک کباب یونانی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۳,۰۰۰ تومان

جگر (گوساله)

جگر (گوساله)
۶,۰۰۰ تومان

دل (گوساله)

دل (گوساله)
۶,۰۰۰ تومان

قلوه (گوساله)

قلوه (گوساله)
۶,۰۰۰ تومان

جگر پیچ

جگر پیچ
۷,۰۰۰ تومان

پستان

پستان
۵,۰۰۰ تومان

سیرابی

سیرابی
۶,۰۰۰ تومان

خوش گوشت

خوش گوشت
۵,۰۰۰ تومان

خویک

خویک
۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو
۸,۰۰۰ تومان

ماست کوزه ای

ماست کوزه ای
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی کوکا

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی کوکا

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای ایستک

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

۰.۵ لیتر
دوغ محلی
۳,۵۰۰ تومان