جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های لنگرود

کوبیده سرای شهرستانی (کباب سالم)

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص (یک سیخ)

چلو کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

جوجه کباب و کباب کوبیده
چلو کباب میکس
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوشت گوساله

چلو کباب چنجه گوشت گوساله
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

چلو کباب چنجه گوسفندی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

کباب کوبید، کباب گوشت
چلو کباب سلطانی
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کتف و بال کبابی

چلو کتف و بال کبابی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو

به همراه کره و گوجه
چلو
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (۸۰ گرمی)

خوراک کباب کوبیده (80 گرمی)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

خوراک جوجه کباب زعفرانی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

خوراک کتف و بال کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوشت گوساله

خوراک کباب چنجه گوشت گوساله
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوشت گوسفندی

خوراک کباب چنجه گوشت گوسفندی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب کوبیده

ساندویچ کباب کوبیده
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب کوبیده مخصوص

ساندویچ کباب کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالا قاتق

چلو خورشت باقالا قاتق
۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت باقالا قاتق (اضافه)

خورشت باقالا قاتق (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست چکیده محلی

ماست چکیده محلی
۳,۰۰۰ تومان

اشپل، گردو، باقلا

اشپل، گردو، باقلا
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی سیخی

۳ عدد گوجه کامل
گوجه کبابی سیخی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر لیمو
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی کلاسیک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی کلاسیک
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر استوایی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۳,۰۰۰ تومان