جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های رودهن

باغچه رستوران زیتون

چلو کباب

چلو کباب کوبیده لقمه گوسفندی

به همراه سوپ جو رایگان
چلو کباب کوبیده لقمه گوسفندی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

به همراه سوپ جو رایگان
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ویژه

جوجه و برگ، به همراه سوپ جو رایگان
چلو کباب بختیاری ویژه
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص زیتون

به همراه سوپ جو رایگان
چلو جوجه کباب مخصوص زیتون
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک جوجه کباب
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه مخصوص

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک ماهیچه مخصوص
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت سرخ شده

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک گوشت سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک بره مخصوص (چنجه)

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک بره مخصوص (چنجه)
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده لقمه گوسفندی

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک کباب کوبیده لقمه گوسفندی
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری ویژه

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک کباب بختیاری ویژه
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص زیتون

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک جوجه کباب مخصوص زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ویژه پسران کریم

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک مرغ ویژه پسران کریم
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

به همراه سوپ جو رایگان
خوراک ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

بال مخصوص کبابی

به همراه سوپ جو رایگان
بال مخصوص کبابی
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی مخصوص

گوشت بره، به همراه سوپ جو رایگان
دیزی مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ویژه پسران کریم

به همراه سوپ جو رایگان
چلو مرغ ویژه پسران کریم
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو بره مخصوص (چنجه)

به همراه سوپ جو رایگان
چلو بره مخصوص (چنجه)
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه مخصوص پسران کریم

به همراه سوپ جو رایگان
چلو ماهیچه مخصوص پسران کریم
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت سرخ شده مخصوص پسران کریم

به همراه سوپ جو رایگان
چلو گوشت سرخ شده مخصوص پسران کریم
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

به همراه سوپ جو رایگان
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و ماست

چیپس و ماست
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سس مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

ماست دلال

ماست دلال
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سیبر ترشی

سیبر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

پپسی

۳,۵۰۰ تومان

میراندا

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

دلستر شیشه ای

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

سیب

۳,۵۰۰ تومان

تلخ

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

سیب

۴,۰۰۰ تومان

تلخ

۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

دوغ شیشه ای آبعلی
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان