جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، پیاز، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد همبرگر شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر

مخصوص (۶۰ درصد)

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۰۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پت و مت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پت و مت آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص پت و مت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص پت و مت آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر دست ساز
۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر پیتزا، نان گرد
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد همبرگر شرکتی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر

مخصوص (۶۰ درصد)

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف

قارچ و پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، کاهو، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ پیتزا
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، پیاز، فلفل دلمه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

۲ عدد سوسیس آلمانی ۷۰%، رب، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۰۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ژامبون گوشت ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

۲ عدد سوسیس کوکتل ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل تنوری

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس کچاپ

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند

شرکتی (یک نفره)
سس کچاپ تند
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز

شرکتی (یک نفره)
سس مایونز
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز تند

شرکتی (یک نفره)
سس مایونز تند
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی

شرکتی (یک نفره)
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی دامداران

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی دامداران
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان