جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب لقمه مخصوص

۲۰۰ گرم کباب لقمه، برنج ایرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب مخصوص

چلو کباب بناب مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه کباب، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگین دار

خوراک لقمه نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک بناب مخصوص

خوراک بناب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب با استخوان

خوراک کباب با استخوان
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه رب انار

چلو اکبر جوجه رب انار
۳۰,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

سبزی پلو با مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو قزل آلا

چلو قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو ماهی

سبزی پلو ماهی
۳۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوچک بطری کوکاکولا

نوشابه کوچک بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک زالی

دوغ کوچک زالی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زالی

دوغ خانواده زالی
۷,۰۰۰ تومان