جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ گریل شده ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر پیتزا

۶۵,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۶۰,۰۰۰ تومان

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، کالباس خشک رنده شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی،...
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس هات داگ ۹۰%، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر پیتزا

۷۰,۰۰۰ تومان

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، فیله مرغ تکه ای، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قار...
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، گوشت راسته گوساله چرخ شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه ...
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، کالباس خشک رنده شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی،...
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، گوشت راسته گوساله چرخ شده، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه ...
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، فیله مرغ تکه ای، قارچ بلانچ شده، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قار...
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، هات داگ ۹۰%، پنیر پیتزا ترکیبی، ادویه مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
پیتزا هات داگ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ونیز آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، فیله مرغ ریش ریش شده، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ...
پیتزا مخصوص ونیز آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبو بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، گوشت راسته گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ بلانچ شده، ذرت، پنیر پیتزا ...
پیتزا ژامبو بیف آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا تورین آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، فیله مرغ تکه ای، پپرونی ۹۰%، قارچ بلانچ شده، پنیر پیتزا ترکیبی، ادویه مخصوص،...
پیتزا تورین آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکن

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، ژامبون گوشت ۹۰%، پپرونی ۹۰%، قارچ بلانچ شده، پنیر پیتزا ترکیبی، ادویه مخصوص،...
پیتزا امریکن

مینی (۲۰ سانتی متری)

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مارینرا، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، ذرت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی تهیه شده با شیر محلی، سس مخصوص، پنیر پیتزا ترکیبی، ادویه مخصوص، گوجه فرنگی، ریحان
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۷۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد
برگر کلاسیک
۵۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ذغالی
۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۰۰ گرمی، یک عدد پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ونیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۲۰۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گ...
ونیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله گریل شده ۱۴۰ گرمی، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، نان گرد
هالوپینو برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

ژامبو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ژامبو برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
سوپریم برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز کیک برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۰۰% گریل شده ۱۴۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خمیر مخصوص دست ساز تهیه شده با شیر محلی
چیز کیک برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۵۰ گرم فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبو ویچ

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبو ویچ
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس هات داگ ۹۰%، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر پیتزا

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ گریل شده ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر پیتزا

۶۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

یک پرس، پاستا پنه، سینه مرغ تکه ای، قارچ، سس آلفردو، جعفری
پاستا چیکن آلفردو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۴۰۰ گرم سیب‌ زمینی خلالی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، ادویه مخصوص
سیب زمینی پنیری
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، کالباس خشک، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

آب میوه گازدار شیشه ای ساندیس

۳۰۰ میلی لیتر
آب میوه گازدار شیشه ای ساندیس

انگور قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

آب میوه گازدار خانواده ساندیس

یک لیتر
آب میوه گازدار خانواده ساندیس

انگور قرمز

۱۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ایشملی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ایشملی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان