جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

گوشت چرخ شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا گوشت و مرغ

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۴۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی

۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

گوشت چرخ شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا گوشت

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مرغ

مینی

۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ناژ

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص ناژ
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ناژ (خانواده)

قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، ژامبون
پیتزا مخصوص ناژ (خانواده)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

پیتزا زبان
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

ذرت، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مکزیکی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

ذرت، زیتون، پیاز، گوجه، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا سبزیجات
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی مخصوص

قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، ژامبون
پیتزا مینی مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

۱۱۰ گرم برگر شرکتی، نان گرد، کاهو، گوجه، خیارشور
برگر معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۱۰ گرم برگر دستی، نان گرد، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۱۰ گرم برگر دستی، نان گرد، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر
۳۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر پنیری

۲۲۰ گرم برگر دستی، نان گرد، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر پنیری
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر پنیری

۱۱۰ گرم برگر دستی، نان گرد، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ
قارچ برگر پنیری
۳۸,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص ناژ

برگر مخصوص ناژ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دونر مخصوص ناژ

ساندویچ دونر مخصوص ناژ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت

نان باگت، کباب دونر گوشت
ساندویچ دونر گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت با قارچ و پنیر

کباب دونر گوشت، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ دونر گوشت با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه گوشت

ساندویچ دونر سبزینه گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر بره

ساندویچ دونر بره
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

نان باگت، کباب دونر مرغ
ساندویچ دونر مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ با قارچ و پنیر

کباب دونر مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ دونر مرغ با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه مرغ

ساندویچ دونر سبزینه مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ با قارچ

نان باگت، کباب دونر مرغ، قارچ
ساندویچ دونر مرغ با قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه

ساندویچ دونر سبزینه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه فلفلی گوشت

ساندویچ دونر سبزینه فلفلی گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه فلفلی مرغ

ساندویچ دونر سبزینه فلفلی مرغ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

ساندویچ دونر مخلوط
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط با قارچ و پنیر

ساندویچ دونر مخلوط با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر بوقلمون

ساندویچ دونر بوقلمون
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر سبزینه بوقلمون

ساندویچ دونر سبزینه بوقلمون
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، هات داگ
ساندویچ هات داگ
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور، هات داگ، پنیر
ساندویچ هات داگ با پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کوکتل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

سوسیس، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوسیس
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

کالباس، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ کالباس
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر، نان باگت، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ جگر
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

دونر ناژ (پرسی)

دونر ناژ (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دونر گوشت (پرسی)

دونر گوشت (پرسی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دونر گوشت با قارچ و پنیر (پرسی)

دونر گوشت با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دونر بره (پرسی)

دونر بره (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دونر مرغ (پرسی)

دونر مرغ (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

دونر مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)

دونر مرغ با قارچ و پنیر (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط (پرسی)

دونر مخلوط (پرسی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دونر مخلوط با قارچ و پنیر (پرسی)

دونر مخلوط با قارچ و پنیر (پرسی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

دونر بوقلمون (پرسی)

دونر بوقلمون (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه گوشت (پرسی)

دونر سبزینه گوشت (پرسی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه مرغ (پرسی)

دونر سبزینه مرغ (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه (پرسی)

دونر سبزینه (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه بوقلمون (پرسی)

دونر سبزینه بوقلمون (پرسی)
۸۰,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه فلفلی گوشت (پرسی)

دونر سبزینه فلفلی گوشت (پرسی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دونر سبزینه فلفلی مرغ (پرسی)

دونر سبزینه فلفلی مرغ (پرسی)
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

خیار، گوجه، هویج، کاهو (یک نفره)
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، ذرت، نخود فرنگی، سس، کالباس گوشت ۹۰% (یک نفره)
سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده (دو نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا (دو نفره)
چیپس و پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، سس، ادویه
ذرت مکزیکی

کوچک

۲۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
آبمیوه شیشه ای
۸,۵۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۵,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان