جست‌وجو در اسنپ‌فود

بگیر و بپز

پیترا مخصوص پلازا (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه...
پیترا مخصوص پلازا (نیمه آماده)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پلازا (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، ژامبون گوشت، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در ...
پیتزا ویژه پلازا (نیمه آماده)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ دودی، فیله استیک، گوشت چرخ کرده، رست بیف، زیتون، قارچ، فلفل دلمه ای، (دستور پخت...
پیتزا چهار فصل (نیمه آماده)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ دودی، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ...
پیتزا سر آشپز (نیمه آماده)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ دودی، قارچ، ذرت، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه قرار دهید)
پیتزا مرغ و قارچ (نیمه آماده)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ د...
پیتزا گوشت و قارچ (نیمه آماده)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، گوشت گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه ...
پیتزا رست بیف (نیمه آماده)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله استیک (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه قرار د...
پیتزا فیله استیک (نیمه آماده)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، گوشت راسته گوساله، گوجه فرنگی، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه ...
پیتزا سیر و استیک (نیمه آماده)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک و فلفل (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، سس تند، ژامبون استیک ۹۰%، فلفل هالوپینو، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای...
پیتزا ژامبون استیک و فلفل (نیمه آماده)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، پنیر، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دمای ۲۰۰ درجه قر...
پیتزا پپرونی (نیمه آماده)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (نیمه آماده)

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پیاز، زیتون، گوجه فرنگی، (دستور پخت: به مدت ۵-۶ دقیقه در دم...
پیتزا سبزیجات (نیمه آماده)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص پلازا

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا مخصوص پلازا
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه پلازا

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، ژامبون گوشت، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا ویژه پلازا
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ دودی، فیله استیک، گوشت چرخ کرده، رست بیف، زیتون، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا چهار فصل
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ دودی، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا سر آشپز
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، مرغ نگینی هیروییکا دودی، قارچ، ذرت، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا مرغ و قارچ
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، گوشت چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا گوشت و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، سر دست گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا رست بیف
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله استیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، پنیر، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا فیله استیک
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، راسته گوساله مزه دار شده، گوجه، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا سیر استیک
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون استیک و فلفل

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، سس تند، ژامبون استیک ۹۰ درصد، فلفل هالو پینو، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا ژامبون استیک و فلفل
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، پپرونی، قارچ، فلفل هالوپینو، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا پپرونی
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا کلاسیک ۲۶*۲۰ سانتی‌متری (پنجره ای)، سس مخصوص، فلفل دلمه، قارچ، پیاز، زیتون، گوجه، ذرت مخلوط، پنیر مخصوص پلازا
پیتزا سبزیجات
۳۸,۰۰۰ تومان

برگر

پلازا برگر

همبرگر، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر مخصوص پلازا، سس مخصوص پلازا
پلازا برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۵۰ گرم همبرگر مخصوص، سس مخصوص پلازا
همبرگر
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر، پنیر گودا، سس مخصوص پلازا
چیز برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر، قارچ، پنیر مخصوص پلازا، سس مخصوص پلازا
قارچ برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر، دو عدد پنیر گودا، سس مخصوص پلازا
دوبل چیز برگر
۵۷,۰۰۰ تومان

فیله برگر رژیمی

فیله مرغ، سس مخصوص پلازا
فیله برگر رژیمی
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

فیله مرغ، قارچ، پنیر مخصوص پلازا، سس مخصوص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص تنوری پلازا

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ، پنیر مخصوص پلازا، قارچ، فلفل دلمه
ساندویچ مخصوص تنوری پلازا
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر

سر دست گوساله مزه دار شده، قارچ، ، پنیر مخصوص پلازا، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ، قارچ، پنیر مخصوص پلازا، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سر آشپز

کاهو پیچ، فیله مرغ سوخاری، بیکن، بیبی کورن، کاپاریس، زیتون، کرنبری، گوجه
سالاد سر آشپز
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

سالاد سزار با فیله سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله تنوری

سالاد سزار با فیله تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد گرین

کاهو پیچ، اسفناج، جعفری، ریحان، خیار، انواع جوانه ها
سالاد گرین
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد کرن بری

کاهو پیچ، کرنبری خشک، خیار، هویج، گوجه گیلاسی، بیبی کورن، جوانه، پنیر بلوچیز
سالاد کرن بری
۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بال تنوری

بال تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

کتف تنوری

کتف تنوری
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص پلازا

پنیر پیتزا، قارچ، ژامبون، سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص پلازا
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس پنیر گودا

سیب زمینی با سس پنیر گودا
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

انگور

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هوفنبرگ

کلاسیک

۴,۰۰۰ تومان

موهیتو

۵,۵۰۰ تومان

بلوبری

۵,۵۰۰ تومان

کاکتوس

۷,۰۰۰ تومان

سیب کیوی

۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر، بطری رنگی
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان