جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ویژه قارینپا

مغز ران گوساله، سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، پنیر گودا، زیتون، ذرت، کنجد، سس مخصوص
پیتزا ویژه قارینپا

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بولونیز

مغز چرخ کرده ران گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، ذرت، زیتون، کنجد، سس مخصوص
پیتزا بولونیز

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، زیتون، ذرت، کنجد، سس مخصوص
پیتزا مرغ

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون

ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، ذرت، کنجد، سس مخصوص
پیتزا کالزون

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مخلوط ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص، ذرت، کنجد، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر مخصوص، زیتون، ذرت، کنجد، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کودک

مرغ یا گوشت، به همراه هدیه
پیتزا کودک
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه قارینپا

گوشت، مرغ، قارچ، ذرت، پنیر، ادویه مخصوص
ساندویچ ویژه قارینپا
۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر
چیز برگر ویژه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

زعفران، قارچ، پنیر مخصوص
ساندویچ مرغ مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

به همراه قارچ و پنیر مخصوص
ساندویچ هات داگ مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری مخصوص

به همراه قارچ و پنیر مخصوص
ساندویچ بلغاری مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مخصوص

به همراه قارچ و پنیر مخصوص
ساندویچ کوکتل مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

ساندویچ سوسیس آلمانی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

به همراه قارچ و پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، ادویه
ساندویچ ژامبون تنوری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ساندویچ ژامبون (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان