جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل

پیتزا قارچ و فلفل

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۶,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

برگر

استیک برگر

استیک برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دوبل چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۲,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ
۹,۰۰۰ تومان