جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ سرد

ساندویچ کالباس خشک ممتاز

ساندویچ کالباس خشک ممتاز
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو

ساندویچ ژامبون گوشت ژیگو
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ دودی

ساندویچ ژامبون مرغ دودی
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی

ساندویچ ژامبون گوشت دودی
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص

ساندویچ ژامبون مرغ مخصوص
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون

ساندویچ ژامبون بوقلمون
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بره

ساندویچ ژامبون بره
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا

ساندویچ ژامبون مخصوص هایدا
۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر

ماءالشعیر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۶۰۰ تومان