جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود فلفل قرمز (اصفهان)

پر‌طرفدارها

پیتزا رست بیف

۶۰ گرم فیله ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متر)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ تازه، ذرت، پنیر، فلفل دلمه نخود فرنگی هویج
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل ریش شده مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص فلفل قرمز با مخلفات

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پیتزا مخصوص فلفل قرمز با مخلفات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ۵نفره مرغ وقارچ

پیتزا 5نفره مرغ وقارچ
۳۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده مخصوص(۵ نفره)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه، پنیر درجه یک پیتزا
پیتزا خانواده مخصوص(۵ نفره)
۳۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص جوان

پیتزا مخصوص جوان
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متر)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متر)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

۶۰ گرم فیله ریش ریش شده گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل ریش شده مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

شینسل ریش شده مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس مخصوص
پیتزا مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ تازه، ذرت، پنیر، فلفل دلمه نخود فرنگی هویج
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص فلفل قرمز با مخلفات

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پیتزا مخصوص فلفل قرمز با مخلفات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ با مخلفات

پیتزا یک نفره، شنیسل ریش شده مرغ۷۰گرم، قارچ، ۱۲۰گرم پنیر، فلفل دلمه ای، سیب زمینی سرخ کرده، نوشابه
پیتزا مرغ و قارچ با مخلفات
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیده

پیده مرغ (ترکی)

شنیسل مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، خمیر زعفرانی
پیده مرغ (ترکی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیده گوشت (ترکی)

گوشت رستبیف قارچ فلفل دلمه ای، پنیر، زیتون، خمیر زعفرانی
پیده گوشت (ترکی)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیده مخصوص (ترکی)

میکس گوشت و قارچ، شنیسل مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیرپیتزا، خمیر زعفرانی
پیده مخصوص (ترکی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیده مخلوط

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، خمیر زعفرانی
پیده مخلوط
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر دستی
۶۵,۰۰۰ تومان

همبرگر هندی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله گوسفندی، سوسیس هندی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر هندی
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دستی

۲ عدد برگر گوشت گوساله گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
دوبل برگر دستی
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی

۱۰۰ گرم همبرگر دستی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر دستی
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی با قارچ

۱۰۰ گرم همبرگر دستی، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر دستی با قارچ
۸۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۰۰ گرم همبرگر دستی، قارچ سرخ کرده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
قارچ برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

۲ عدد همبرگر دستی، پنیرپیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر دوبل
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هندی ساده

سوسیس آلمانی، سس مخصوص پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هندی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی پنیر

سوسیس آلمانی، پنیر پیتزا، سس مخصوص پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هندی پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی با قارچ و پنیر

سوسیس آلمانی، سس مخصوص پیاز، کاهو، گوجه، خیارشور و قارچ و پنیر
ساندویچ هندی با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۸ قرص فلافل تازه، خیارشور، گوجه، جعفری، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ

۸ قرص فلافل تازه، قارچ، خیارشور، گوجه، جعفری یا کاهو
ساندویچ فلافل قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیر

۷ قرص فلافل تازه، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری یا کاهو
ساندویچ فلافل پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

۷ قرص فلافل تازه، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، جعفری یا کاهو
ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل هندی

۷ قرص فلافل تازه، سوسیس هندی، خیارشور، گوجه، جعفری یا کاهو
ساندویچ فلافل هندی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بادمجان

فلافل، بادمجان داغ سرخ شده، مخلفات، سس مخصوص فلفل قرمز
ساندویچ فلافل بادمجان
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس پیازنان بزرگ
ساندویچ بندری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری پنیری

هات داگ تنوری پنیری، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ساده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده ساده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
سیب زمینی سرخ کرده پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

سون آپ

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۲,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده جوجو

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده جوجو

انگور

۱۸,۵۰۰ تومان

سیب

۱۸,۵۰۰ تومان

هلو

۱۸,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۸,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

اضافات

سس اضافه یک نفره

قرمز یا سفید
سس اضافه یک نفره
۲,۰۰۰ تومان

نان

یک عدد نون بلند
نان
۶,۵۰۰ تومان