نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۴۴۰ گرم کباب کوبیده، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو دنده کباب مخصوص

۶۵۰ گرم دنده کباب، برنج ایرانی، دورچین
چلو دنده کباب مخصوص
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۷۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب با استخوان
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۴۴۰ گرم کباب کوبیده، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

۲۴۰ گرم کباب کوبیده، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب کوبیده ممتاز
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۲۰ گرم کباب کوبیده، ۱۸۰ گرم کباب برگ
چلو کباب سلطانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۱۸۰ گرم کباب برگ، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب برگ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک دنده کباب مخصوص

دنده کباب همراه با دورچین
خوراک دنده کباب مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

جوجه کباب بدون استخوان همراه با دورچین
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

کباب کوبیده همراه با دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

کباب کوبیده همراه با دورچین
خوراک کباب کوبیده ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

کباب برگ و کباب کوبیده همراه با دورچین
خوراک کباب سلطانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

کباب برگ همراه با دورچین
خوراک کباب برگ
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۳۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک گوشت گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم مرغ
خوراک مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت خلال بادام (اضافه)

خورشت خلال بادام (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۳۵۰ گرم گوشت گوسفندی، برنج ایرانی
چلو گوشت گوسفندی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم مرغ، برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت خلال بادام

چلو خورشت خلال بادام
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۸,۰۰۰ تومان

گوجه و فلفل

گوجه و فلفل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان