جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخلوط ویژه

 چلو کباب مخلوط ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب حلزونی

چلو کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخلوط ویژه

خوراک کباب مخلوط ویژه
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حلزونی

خوراک کباب حلزونی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب(یک سیخ)

خوراک جوجه کباب(یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده(یک سیخ)

خوراک کباب کوبیده(یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان

ترشی بادمجان
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری زمزم

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زمزم
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زمزم

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زمزم
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای بهنوش

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای بهنوش
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده بهنوش

۱ لیتر
دلستر خانواده بهنوش
۵,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان